Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình chi tiết iCloudTest. 13. Giá thành dịch vụ của iCloudTest
14/01/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

iCloudTest là một dịch vụ mới của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường. Chức năng chính của dịch vụ iCloudTest là tạo ra một môi trường để tiến hành các kỳ thi, kiểm tra trực tuyến.Người dùng muốn sử dụng dịch vụ iCloudTest phải tiến hành đăng ký và nộp phí dịch vụ. Phí dịch vụ iCloudTest được thu theo thời gian là 1 năm = 12 tháng. Sau 12 tháng, dịch vụ sẽ hết hạn và người dùng phải đăng ký để gia hạn sử dụng tiếp dịch vụ.

Chúng ta có thể hình dung việc đăng ký dịch vụ iCloudTest tương tự như dịch vụ SIM trả trước của điện thoại.

Mọi công dân đều có thể đăng ký 1 tài khoản của iCloudTest. Việc đăng ký này là hoàn toàn miễn phí. Sau khi có 1 tài khoán tại iCloudTest, người dùng này sẽ trở thành 1 USERcủa dịch vụ iCloudTest.

Tài khoản của USER của iCloudTest có giá trị vĩnh viễn.


Sau khi đã trở thành USER muốn sử dụng chính thức các dịch vụ kiểm tra trực tuyến của iCloudTesr, cần tiến hành đăng ký, đóng phí (theo năm) để trở thành SUBSCRIBER – thành viên chính thức của iCloudTest.

Để phân loại SUBSCRIBER, dịch vụ iCloudTest sẽ phân biệt bởi 2 tham số sau:

1. Số lượng các Exam (kỳ thi) có thể đang hoạt động trong cùng 1 thời gian.

2. Số lượng thí sinh có thể tham gia kiểm tra trực tuyến trong 1 Exam.

Theo thiết kế dịch vụ iCloudTest của Công ty School@net sẽ hỗ trợ 6 mức phân loại chính, được kỳ hiệu làT1, T2, T3, S1, S2, S3 (chú ý chữ T-teacher; S-school).

Bảng sau chứa các thông số về Số lượng Exam được phép khởi tạo đồng thời và Số lượng thí sinh thi cho phépcủa dịch vụ iCloudTest.

Mức

Name

Mô tả

SL kỳ thi hoạt động cho phép

SL thí sinh cho phép / kỳ thi

Giá thành dịch vụ / năm/ VNĐ

B

USER

Đây là mức USER thử nghiệm.

2

5

Miễn phí

T1

Giáo viên 1

Mức Giáo viên 1.

10

25

50.000

T2

Giáo viên 2

Mức Giáo viên 2.

15

50

200.000

T3

Giáo viên 3

Mức Giáo viên 3.

20

100

500.000

S2

Nhà trường 1

Mức Nhà trường 1: phổ thông.

50

50

500.000

S2

Nhà trường 2

Mức Nhà trường 2: ĐH, CĐ nhỏ.

70

100

3.000.000

S3

Nhà trường 3

Mức Nhà trường 3: ĐH, CĐ trung bình.

100

100

5.000.000URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7433

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn