Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

iCloudTest: Câu hỏi & Trả lời. Phần 1.
21/01/2014

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường vừa khai trương và phát hành chính thức dịch vụ iCloudTest – dịch vụ kiểm tra trực tuyến đám mây mới của công ty.

Sau đây là một số câu hỏi liên quan đến dịch vụ mới này của Công ty School@net. Bài viết dưới dạng Câu hỏi / Trả lời.1. Có thể nói vài câu ngắn mô tả thực chất của iCloudTest?

Mô tả ngắn gọn như sau về dịch vụ iCloudTest: cho phép các thí sinh khi làm bài kiểm tra trực tuyến ngồi tại các vị trí khác nhau, chỉ cần có kết nối Internet. Kết quả làm bài kiểm tra sẽ được lưu trữ trên đám mây và người quản trị kỳ thi sẽ vào đó lấy được kết quả.

2. Đề kiểm tra lấy ở đâu?

Đề kiểm tra hỗ trợ trong iCloudTest là các tệp đề kiểm tra dạng *.qbt hoặc *.qbtz là khuôn dạng đề kiểm tra chính của giải pháp phần mềm iQB của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

3. Có thể khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra trong quá trình làm việc với iCloudTest mà không cần có phần mềm iQB?

Hoàn toàn có thể. Phần mềm iCloudTest Manager cho phép trong quá trình làm việc với các kỳ thi sẽ tạo trực tiếp đề kiểm tra dạng *.qbt thông qua việc chuyển nhập các câu hỏi từ một DOC File.

4. Các phần mềm này trong bộ phần mềm iQB có thể tạo ra các tệp đề kiểm tra dùng trong iCloudTest?

Các phần mềm sau trong bộ phần mềm iQB 7.0 có thể tạo ra các đề kiểm tra:

- iQB Leo

- iQB Cat

- iQB Quiz Maker

5. Hãy nói vắn tắt vai trò của khái niệm Kỳ thi – Exam trong mô hình iCloudTest?

Kỳ thi – Exam là khái niệm trung tâm, cơ bản nhất của dịch vụ iCloudTest. Người đăng ký sử dụng dịch vụ iCloudTest sẽ được quyền khởi tạo các Kỳ thi (Exam). Mỗi kỳ thi là một lần kiểm tra trực tuyến. Người khởi tạo kỳ thi chính là người quản trị kỳ thi này từ khi bắt đầu khởi tạo cho đến khi kết thúc.

Người tham gia iCloudTest được phép khởi tạo nhiều kỳ thi đồng thời. Trên thực tế một nhà trường, một khoa, bộ môn, một GV đều có nhu cầu tạo ra nhiều kỳ thi cùng 1 lúc.

Mỗi kỳ thi sẽ chỉ tương ứng với một đề kiểm tra, một môn học.

6. Học sinh sẽ tham gia vào các kỳ thi này như thế nào?

Khi người quản trị tạo ra các kỳ thi, người này cũng đồng thời là người qui định các thí sinh nào được tham gia kỳ thi. Người quản trị sẽ qui định thời gian thi cụ thể. Đúng giờ các thí sinh sẽ lên máy tính vào tiến hành kiểm tra trực tuyến theo đúng qui định của Kỳ thi.

Như vậy các học sinh, thí sinh khi tham gia vào kỳ thi sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định do người quản trị kỳ thi tạo ra.

7. Người quản trị kỳ thi sẽ sử dụng phần mềm nào?

Người quản trị kỳ thi sẽ sử dụng phần mềm iCloudTest Manager để tiến hành các công việc khởi tạo, quản trị các kỳ thi do mình tạo ra.

Biểu tượng của phần mềm iCloudTest Manager dành cho người quản trị.


8. Các thí sinh khi tiến hành kiểm tra trực tuyến sẽ sử dụng phần mềm nào?

Các thí sinh sử dụng phần mềm iCloudTester để tiến hành thực hiện bài thi, làm bài kiểm tra trực tuyến.

Biểu tượng của phần mềm iCloudTester dành cho các thí sinh.


9. Các phần mềm iCloudTester và iCloudTest Manager có thể mua hoặc tải về từ đâu?

Cả 2 phần mềm iCloudTesteriCloudTest Manager đều là miễn phí và đều có thể tải về từ trang chính của dịch vụ iCloudTest.

Địa chỉ tải các phần mềm này:

http://iClouTest.thnt.vn

10. Ai có thể sử dụng dịch vụ iCloudTest?

Các cá nhân, đơn vị, đối tượng sau có thể sử dụng dịch vụ này:

- Các GV mở các lớp học cá nhân muốn tiến hành kiểm tra HS mà không muốn tập trung thi tại 1 địa điểm cố định.

- Các nhà trường có nhu cầu tổ chức các kỳ thi, kiểm tra trên máy tính nhưng không tập trung tại 1 địa điểm mà phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau.

- Các nhà trường, khoa, bộ môn sử dụng dịch vụ để thực hiện các kỳ kiểm tra trắc nghiệm chính thức cho học sinh, sinh viên của mình kiểm tra theo các môn học.

- Các cơ quan, đoàn thể muốn tổ chức các đợt kiểm tra chất lượng nhân viên, hoặc kiểm tra đầu vào của ứng viên, muốn tổ chức các kỳ kiểm tra cho nhân viên trên các địa bàn xa nhau.

- Các doanh nghiệp với nhiều văn phòng, trải rộng trên nhiều địa bàn muốn tiến hành kiểm tra trình độ nhân viên của mình thông qua các đợt kiểm tra trắc nghiệm từ xa.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7447

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn