Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 6 – Luyện từ và câu FORM SWC Special Word Classification: Phân loại từ quan hệ, ghép nối trong câu.
31/01/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

FORM có chức năng tạo ra các bài luyện về phân loại từ, câu dưới dạng trắc nghiệm. Các kiến thức này nằm trong chương trình SGK Tiếng Việt các lớp 4, 5 của Tiểu học.


Chức năng FORM

Form này hỗ trợ sinh tự động 7 kiểu bài luyện phân loại từ, câu dạng trắc nghiệm như sau:

1. Phân loại quan hệ từ 1.

Phân loại các quan hệ từ theo 5 loại: nguyên nhân – kết quả; điều kiện – kết quả; tương phản; tăng tiến; mục đích.

2. Phân loại quan hệ từ 2.

Phân loại vác quan hệ từ, từ ghép nối mở rộng hơn theo các loại sau: nguyên nhân – kết quả; điều kiện – kết quả; tương phản; tăng tiến; mục đích; cặp từ hô ứng; quan hệ từ khác.

3. Phân loại từ ghép nối câu.

Phân loại các từ ghép nối câu theo 3 loại sau: lặp từ ngữ; thay thế từ ngữ; từ ngữ nối.

4. Phân loại từ trong câu.

Phân loại các loại từ tổng quát theo danh từ, tính từ, động từ và đại từ.

5. Phân loại thành phần câu.

Phân loại các thanh phần câu thường gặp như chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.

6. Phân loại câu kể.

Phân loại câu kể đơn theo 3 loại câu: Ai là gì? Ai làm gì? và Ai như thế nào?

7. Phân loại câu tổng quát.

Phân loại câu tổng quát theo 4 loại: câu kể; câu hỏi; câu cảm; câu khiến.

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

Bản chất khuôn dạng Form là một bài luyện trắc nghiệm. Tuy nhiên các bài luyện tập do phần mềm tự động sinh rất đa dạng. Sau đây là các khuôn dạng của Form này.

Dạng 1. Phân loại quan hệ từ 1.

Phân loại các quan hệ từ theo 5 loại: nguyên nhân – kết quả; điều kiện – kết quả; tương phản; tăng tiến; mục đích.

FORM có khuôn dạng như hình dưới đây:

Trên màn hình là một câu hoặc đoạn văn, trong đó có một số từ, cụm từ được đánh dấu (màu xanh sáng). Hãy nhận biết và phân loại các quan hệ từ này bằng cách nháy chuột lên nút phương án đúng ở phía dưới.

Dạng 2. Phân loại quan hệ từ 2.

Phân loại vác quan hệ từ, từ ghép nối mở rộng hơn theo các loại sau: nguyên nhân – kết quả; điều kiện – kết quả; tương phản; tăng tiến; mục đích; cặp từ hô ứng; quan hệ từ khác.

Trên màn hình là một câu hoặc đoạn văn, trong đó có một số từ, cụm từ được đánh dấu (màu xanh sáng). Hãy nhận biết và phân loại các từ này bằng cách nháy chuột lên nút phương án đúng ở phía dưới.

Dạng 3. Phân loại từ ghép nối câu.

Phân loại các từ ghép nối câu theo 3 loại sau: lặp từ ngữ; thay thế từ ngữ; từ ngữ nối.

Trên màn hình là một câu hoặc đoạn văn, trong đó có một số từ, cụm từ được đánh dấu (màu xanh sáng). Hãy nhận biết và phân loại các từ này bằng cách nháy chuột lên nút phương án đúng ở phía dưới.

Dạng 4. Phân loại từ trong câu.

Phân loại các loại từ tổng quát theo danh từ, tính từ, động từ và đại từ.

Form sẽ khuôn dạng như sau:

Trên màn hình là một câu hoặc đoạn văn, trong đó có một số từ, cụm từ được đánh dấu (màu xanh sáng). Hãy nhận biết và phân loại các từ này bằng cách nháy chuột lên nút phương án đúng ở phía dưới.

Dạng 5. Phân loại thành phần câu.

Phân loại các thanh phần câu thường gặp như chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.

Trên màn hình là một câu hoặc đoạn văn, trong đó có một số từ, cụm từ được đánh dấu (màu xanh sáng). Hãy nhận biết và phân loại các từ này bằng cách nháy chuột lên nút phương án đúng ở phía dưới.

Dạng 6. Phân loại câu kể.

Phân loại câu kể đơn theo 3 loại câu: Ai là gì? Ai làm gì? và Ai như thế nào?

Trên màn hình là một đoạn văn, trong đó có một số câu được đánh dấu (màu xanh sáng). Hãy nhận biết và phân loại các câu này bằng cách nháy chuột lên nút phương án đúng ở phía dưới.

Dạng 7. Phân loại câu tổng quát.

Phân loại câu tổng quát theo 4 loại: câu kể; câu hỏi; câu cảm; câu khiến.

Trên màn hình là một đoạn văn, trong đó có một số câu được đánh dấu (màu xanh sáng). Hãy nhận biết và phân loại các câu này bằng cách nháy chuột lên nút phương án đúng ở phía dưới.

Các thao tác nhập dữ liệu cho Form này như sau:

1. Chọn Nguồn dữ liệu là Tự động sinh hay Người dùng tự nhập.

2. Nếu chọn Tự động sinh thì cần chọn tiếp Kiểu bài luyệnnguồn từ điển ở bên phải.

3. Nếu chọn ở bước 1 Người dùng tự nhập thì cần nhập tiếp các bộ dữ liệu tại vùng cửa sổ phía dưới.

- Có thể nhập một hay nhiều bộ dữ liệu. Muốn bổ sung bộ dữ liệu thì nháy vào nút +, muốn hủy bỏ một bộ dữ liệu thì nháy vào nút -.

- Với mỗi bộ dữ liệu cần nhập các thông số sau:

+ Yêu cầu của bài luyện.

+ Nội dung bài luyện. Chú ý nội dung của bài luyện phải chứa các Tag .... Trên màn hình text nằm trong các Tag này sẽ có màu xanh sáng để dùng làm bài luyện phân loại.

+ Nhập các phương án trả lời ở khung bên phải. Nháy các nút +, - để bổ sung hoặc giảm các phương án. Chú ý là chỉ được phép có 1 phương án Đúng.

- Muốn ghi dữ liệu ra tệp thì nhập tên tệp tại vị trí Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập.

Sau khi nhập xong toàn bộ dữ liệu thì nháy nút Chấp nhận để kết thúc.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7468

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn