Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các FORM nhóm 7 – Trình diễn FORM Media-Show: Ghi nhớ học bài.
03/02/2014

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

FORM này được thiết kế với mục đich thể hiện, trình diễn các khung màn hình chung không liên quan trực tiếp đến dạng kiến thức cụ thể nào.


FORM này sẽ thể hiện thông tin dưới dạng Text, Hình ảnh và Âm thanh trên màn hình tương tự như các Slide trình diễn của các phần mềm trình diễn khác.

Chức năng Form:

Form này dùng để thể hiện các thông tin ghi nhớ, bài ôn tập về nhà hay các ghi chép khác trên một màn hình dạng Slide.

Cho phép thể hiện thông tin ghi nhớ như sau:

- Một tiêu đề, tên chính của bài ghi nhớ.

- Một số hình ảnh kèm theo: 1, 2 hoặc 3 hình ảnh.

- 1 hoặc 2 đoạn văn bản hoàn chỉnh là nội dung chính của bài học ghi nhớ này.

Sử dụng Form

Nhập dữ liệu cho Form

Phần mềm cho phép hiển thị bài học Ghi nhớ trên màn hình theo một trong 5 cách sau:

Trong đó vị trí các hinh có ý nghĩa như sau:

- Hình chữ nhật mảnh, dài là vị trí tiêu đề của bài học.

- Hình vuông nhỏ là các hình ảnh đi kèm.

- Hình vuông lớn là đoạn văn bản ghi nội dung bài học.

Như vậy Form sẽ hỗ trợ 3 kiều thể hiện (đầu tiên) cho bài học với 1 đoạn văn bản và 2 kiều thể hiện (cuối cùng) cho bài học với 2 đoạn văn bản nội dung.

Hình trên là hình ảnh của bài ghi nhớ với 1 đoạn văn bản và không có hình ảnh kèm theo.

Các thông tin cập nhập trong cửa sổ này:

- Kiểu thể hiện màn hình của Form được chọn từ vị trí Kiểu hiển thị.

Kiểu hiển thị màn hình phần Học Ghi nhớ học bài sẽ phụ thuộc vào thông tin có một hay hai đoạn văn bản chính.

+ Nếu chỉ có 1 đoạn văn bản thì được phép chọn 1 trong 3 cách thể hiện:

+ Nếu có 2 đoạn văn bản thì được phép chọn 1 trong 2 cách thể hiện:

- Tệp dữ liệu ADF được nhập tại vị trí Tên tệp dữ liệu.

- Tại vị trí Tiêu đề trên văn bản chính là tên của bài học ghi nhớ hiện thời.

- Nội dung đoanh văn bản được nhập vào khung chữ nhật, có thể nhập 1 hoặc 2 đoạn văn bản.

- Trường hợp muốn hiển thị văn bản không là Text, mà là một văn bản có tạo khuôn với hình ảnh hoàn chỉnh khuông dạng DOC hay DOCX thì nháy chuột chọn Hiển thị tệp và chọn tên tệp DOC hay DOCX cần hiển thị, khi đó Form sẽ hiển thị tệp văn bản này thay vì hiện đoạn văn bản text được nhập trong cửa sổ trên.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7472

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn