Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH GEOGEBRA 5.0 Bài 16: Phân biệt các đối tượng hình học trong các cửa sổ 2 chiều và 3 chiều trong Geogebra
24/02/2014

Trong bài thực hành này chúng ta sẽ làm quen đồng thời với các đối tượng hình học 2 chiều và 3 chiều trong Geogebra.Chú ý rằng các đối tượng 2D và 3D là khác nhau trong phần mềm.

Các đối tượng 3D nếu nằm trên mặt phẳng chuẩn thì có thể xuất hiện trong cửa sổ làm việc 2 chiều. ngược lại mọi đối tượng trong mặt phẳng 2D đều xuất hiện trên mặt phẳng chuẩn trong không gian 3 chiều.

Geogebra

Xem video phần thực hành của bài học.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7505

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn