Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo chính thức về giá thành dịch vụ iCloudTest
19/03/2014

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường xin thông báo lại bảng giá chính thức của dịch vụ iCloudTest của công ty.

Bảng giá này có hiêu lực từ ngày 19-3-2014.


 

Code

Name

Notes

Max Concurrent Exam

Max Student / Exam

Price / year (VNĐ)

B

Beginner

Free.

2

5

0

T1

Giáo viên 1

Giáo viên 1.

5

25

50.000

T2

Giáo viên 2

Giáo viên 2.

7

50

200.000

T3

Giáo viên 3

Giáo viên 3.

10

70

500.000

S1

Nhà trường 1

Nhà trường 1: phổ thông.

15

50

500.000

S2

Nhà trường 2

Nhà trường 2: ĐH, CĐ nhỏ.

30

70

5.000.000

S3

Nhà trường 3

Nhà trường 3: ĐH, CĐ trung bình.

40

100

10.000.000

D1

Doanh nghiệp 1

Doanh nghiệp 1: Nhỏ.

5

50

150.000

D2

Doanh nghiệp 2

Doanh nghiệp 2: Vừa.

5

150

500.000

D3

Doanh nghiệp 3

Doanh nghiệp 3: Lớn.

15

250

10.000.000

U

Undefined

Chưa xác định.

---

---

---

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7518

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn