Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

PM giáo dục di động - Học bảng chữ cái Việt
27/03/2014

PM giáo dục di động - Học bảng chữ cái Việt
Học bảng chữ cái Việt giúp các em quan sát, nhận biết và học cách đọc, phát âm bảng chữ cái tiếng Việt. Trên màn hình là bảng chữ cái tiếng Việt. Có 2 chế độ thể hiện: chữ thường và chữ hoa. Chạm tay lên chữ để nghe cách đọc và phát âm chữ cái này. Phía trên là hình ảnh minh họa tương ứng của chữ cái. Chạm tay lên hình nghe đọc từ này. Có 2 cách phát âm chữ cái: theo phiên âm (a bờ cờ) hoặc theo tên (a bê xê).


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7538

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn