Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

PM giáo dục di động - TÌM TỪ LÁY 1
27/03/2014

PM giáo dục di động - TÌM TỪ LÁY 1
Tìm từ láy 1 giúp các em luyện tập làm quen với khái niệm từ láy tiếng Việt. Kiểu thể hiện 1. Phần mềm được thực hiện bằng các bài luyện tập câu hỏi trắc nghiệm dạng "từ nào là từ láy". Câu hỏi ở chính giữa, phía trên. Bên dưới là các đáp án. Chạm tay vào một đáp án đề tìm từ láy đúng. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ từ điển từ láy tiếng Việt.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7554

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn