Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm: Vở tập viết chữ Việt – Vietnamese Writing Book: phần mềm thiết kế sách luyện tập viết đầu tiên của Việt Nam thông qua hình ảnh
10/04/2014

Vở tập viết chữ Việt là phần mềm thiết kế sách tập viết đầu tiên của Việt Nam. Tên tiếng Anh của phần mềm là Vietnamese Writing Book hay ngắn gọn là TVBOOK.


1. Mục đích chính của phần mềm là kiến tạo các tệp
*.tvbook, mỗi tệp như vậy là một cuốn sách, vở bài tập dành cho học sinh
luyện tập viết chữ Việt.

2. Chức năng chính của phần mềm bao gồm các tính năng khởi tạo mới, soạn thảo, trình diễn và in ấn các tệp *.tvbook này.

3. Các tệp *.tvbook có thể dễ dàng sao chép, vận chuyển, là mô hình của
các sách, vở luyện tập viết chữ Việt dùng trong nhà trường Tiểu học.

4. Chức năng chính của phần mềm là khả năng tạo ra các trang sách / vở tập
viết với nội dung tùy biến tương tự như các cuốn sách / vở tập viết
hiện có trong các nhà sách hiện nay. Toàn bộ nội dung được phép soạn
thảo, tùy chỉnh tùy ý, rất đa dạng và phong phú, đáp ứng cao nhất nhu
cầu của người sử dụng.

5. Mỗi cuốn sách như
vậy, tương ứng với một tệp *.tvb trên đĩa có thể lưu trữ không hạn chế
số trang thông tin. Toàn bộ nội dung này sau khi chỉnh sửa có thể in ra
máy in.

6. Về nội dung của các trang Vở tập viết này, người dùng có thể tạo ra theo một trong 3 loại đối tượng sau:

- Dòng văn bản (Text Line). Tập luyện viết theo các dòng, hàng chữ. Đây là các bài luyện tập viết
chính và thường dùng nhất trong các sách, vở tập viết và trong lớp học.

- Đoạn văn bản (Paragraph Text). Tập luyện viết theo các câu, đoạn văn hoàn chỉnh. Đây thường là các bài tập viết nâng cao hơn.

- Các hình ảnh chữ cái (Image Char). Tập luyện viết hoặc tô theo từng nét bút của từng chữ cái và số. Đây là
các dạng bài luyện cơ bản dành cho HS mới bắt đầu học tập viết. Có thể
dùng cho cả học sinh mẫu giáo lớn.

7. Phần mềm hỗ trợ rất nhiều lựa chọn thực tế khi luyện tập viết chữ như sau:

- Hỗ trợ kiểu chữ bình thường và chữ chấm chấm để luyện tô chữ.

- Hỗ trợ lưới in 4 hàng hoặc 5 hàng.

- Hỗ trợ lưới ngang hoặc lưới ô vuông.

- Hỗ trợ kiểu chữ viết hoa kiểu 1 hoặc 2.

- Hỗ trợ thể hiện chữ 2 li hoặc 1 li trên lưới.

- Có thể ẩn không hiện lưới trên giấy.

8. Ngoài chức năng in nội dung ra giấy, phần mềm còn hỗ trợ việc “trình
diễn” các tệp *.tvbook phục vụ giảng dạy ngay trên lớp học.

9. Các đối tượng sử dụng phần mềm Vở tập viết chữ Việt:

- Giáo viên, lãnh đạo các trường Tiểu học hoặc Mẫu giáo: Tạo các bài tập viết, bài kiểm tra, thi luyện tập viết.

- Các Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận / Huyện: Tạo các bài thi luyện tập viết chữ đẹp, bài viết mẫu.

- Các Sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh / thành phố: Tạo các bài thi luyện tập viết chữ đẹp, bài viết mẫu.

- Các nhà xuất bản sách, người biên soạn sách hoặc biên tập viên: Tạo các sách, vở luyện tập viết cho học sinh.

- Cha mẹ học sinh: Tạo các bài luyện trực tiếp cho con em của mình.

- Việt kiều đang sinh sống ở nước ngoài: Tạo ra các bài học tập, ôn luyện, tập viết cho học sinh, con em của mình.

Sau đây là phần giới thiệu các hình ảnh của phần mềm này.

Giao diện chính phần mềm.

Giao diện soạn thảo nội dung của phần mềm.


Cấu trúc tổng thể của một tệp *.tvbook bao gồm: trang bìa, trang tiêu đề + các nội dung Text Group. Số lượng các Text Group không hạn chế.

3 phân loại Text Group trong phần mềm: Text Line; Paragraph Text; Image Char.

Trang in thể hiện đối tượng Dòng văn bản (Text Line). Đối tượng này được thể hiện và điều khiển theo từng dòng.

Trang in thể hiện đối tượng Đoạn văn bản (Paragraph Text). Đối tượng này được thể hiện và điều khiển theo từng đoạn văn bản.

Trang in thể hiện đối tượng Hình ảnh – ký tự (Image Char).
Đối tượng này được thể hiện và điều khiển theo từng hình ảnh – ký tự.
Cho phép hiển thị 2 loại hình ảnh: hình ảnh không có nét bút hướng dẫn
và hình ảnh có nét bút hướng dẫn cách viết.

Một trang in của sách, vở tập viết của phần mềmURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7566

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn