Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mỗi ngày một phần mềm: chức năng Tô màu trong phần mềm Bé họa sĩ
22/04/2014

Tô màu là một trong 3 chức năng cơ bản của phần mềm Bé họa sĩ.

Nhưng ít ai thống kê hoặc biết được trong phần mềm này có bao nhiêu mẫu hình cho các cháu nhỏ tập Tô màu.


Xin trả lời ngay như sau:

- Trong chức năng chính Tô màu, phần mềm đưa ra 50 hình màu hoàn chỉnh. 50 hình mẫu này được phân loại theo 10 chủ đề, mỗi chủ đề 5 tranh. Trong cửa sổ của chức năng Tô màu, các hình mẫu này nằm trong dãy hình phía bên trái màn hình.

- Trong chức năng Tập vẽ, toàn bộ các hình vẽ khoảng 300 hình, sau khi vẽ xong phần mềm sẽ cho phép Tô màu các hình này. Người dùng có thể bỏ qua chức năng Tập vẽ để chuyển ngay sang chế độ tô màu.

Như vậy trong phần mềm Bé họa sĩ có khoảng 350 hình để các cháu tập tô màu.

Khi tô màu các công cụ được thể hiện tại bảng màu bên phải. Chức năng của các công cụ này như sau:

Nút  ở cuối màn hình cho phép xem hình đã tô màu hoàn chỉnh, đây là một mẫu tô màu hoàn chỉnh. Tuy nhiên các em có thể chọn nhiều cách tô màu khác nhau.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7580

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn