Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

iQB Moon: Bài 1: Chạy, đăng nhập với phần mềm iQB Moon
18/06/2014

iQB Moon:
Bài 1: Chạy, đăng nhập với phần mềm iQB Moon


Mô tả thao tác khởi động, truy cập hệ thống của phần mềm iQB Moon và sau đó kết nối với các CSDL Ngân hàng câu hỏi có sẵn trên iQB.net

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7622

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn