Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Khái niệm mới: Kiểu, dạng nội dung câu hỏi trong iQB Lion 8.0
23/06/2014

Trong phiên bản mới iQB Lion dành riêng cho các trường Đại học, Cao đẳng, mô hình câu hỏi đã được bổ sung thêm 1 khái niệm mới, đó là Kiểu (dạng) nội dung câu hỏi (Text Type). Khái niệm mới này được gán cho từng câu hỏi. Chúng ta cùng tìm hiểu nhanh ý nghĩa của phân loại này đối với câu hỏi.


Trong mô hình Ngân hàng câu hỏi iQB, mô hình lưu trữ thông tin câu hỏi đóng vai trò quan trọng nhất. Cấu trúc lưu trữ thông tin câu hỏi trong phần mềm iQB là một cấu trúc mở, hình cây, theo nguyên tắc: mỗi câu hỏi phải nằm trong 1 chủ đề kiến thức lõi. Các kiến thức lõi này sẽ nằm trong 1 sơ đồ cây các chủ đề kiến thức tiêu đề với ROOT ở gốc. Xem sơ đồ dưới đây.

 

Do cấu trúc CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC là sơ đồ cây, mở, với số mức không hạn chế nên cấu trúc này rất thuận tiện cho việc lưu trữ câu hỏi và thiết lập các đề kiểm tra với chất lượng cao.

Tuy nhiên trong một số trường hợp, cấu trúc cây của chủ đề kiến thức của một số môn học không quá phức tạp, nhưng số lượng câu hỏi lại lớn, và trong số các câu hỏi có nhiều câu trùng lặp về khuôn dạng chỉ khác về dữ liệu cụ thể. Với những môn học đó, việc phân loại như sơ đồ trên chưa thỏa mãn hết nhiều trường hợp cụ thể phát sinh khi tạo đề kiểm tra. Các yêu cầu như vậy phát sinh từ 1 số nhà trường đại học, cao đẳng.

Do vậy trong phiên bản mới iQB Lion 8.0, chúng tôi đã mở rộng thêm một tham số nữa, đặt tên là Kiểu nội dung (Text Type) dùng để phân loại các nhóm nội dung câu hỏi bên trong 1 chủ đề kiến thức lõi. Phân loại này được tiến hành rất đơn giản nhưng có ý nghĩa nhiều trên thực tế.

Trong cùng 1 chủ đề kiến thức lõi, nếu 2 câu hỏi có khuôn dạng tương tự nhau thì chúng ta đặt giá trị Kiểu nội dung (Text Type) giá trị giống nhau.

 

Cách nhập thông số Kiểu/Dạng nội dung (Text Type) trong các cửa sổ nhập nội dung câu hỏi như sau:

Trong phần mềm iQB Lion 8.0, chức năng tạo đa đề kiểm tra sẽ có 1 yêu cầu sau đối với chức năng sinh tự đông đề kiểm tra:

Trong đề kiểm tra, trong mỗi chủ đề kiến thức lõi, không được phép có 2 câu hỏi cùng một kiểu, dạng.

Yêu cầu trên sẽ giúp thêm cho việc sinh đề kiểm tra đáp ứng nhiều hơn nhu cầu thực tế của các nhà trường đại học, cao đẳng.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7630

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn