Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả chức năng In đề kiểm tra ra giấy thi khổ A3 của iQB Lion 8.0
09/07/2014

Một tính năng mới rất đặc biệt của phiên bản phần mềm iQB dành cho các nhà trường đại học, cao đẳng là chức năng in đề kiểm tra ra một khuôn dạng Giấy Thi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (khổ giấy A3).


Tính năng này sẽ giúp các nhà trường có thể in trực tiếp các đề kiểm tra (thường là trắc nghiệm) ra một mẫu giấy thi cho trước và phát ngay cho học sinh làm bài.

Thực hiện lệnh từ thực đơn Đề kiểm tra:

Đề kiểm tra ---> Ghi đề kiểm tra theo mẫu giấy thi.

Giao diện của lệnh có dạng sau:

 

Các thao tác trong giao diện này:

1. Khu vực phía trên là các lựa chọn in nội dung đề kiểm tra. Các lựa chọn này tương tự giống lệnh in đề kiểm tra bình thường.

Các lựa chọn này như sau:

- Khuôn dạng in đề kiểm tra.

- Khuôn dạng in các phương án trả lời.

2. Khu vực phía dưới chính là các tham số chuẩn bị cho việc in đề kiểm tra theo mẫu A3. Người dùng cần nhập 2 thông số:

- Đường dẫn (là nơi lưu trữ tệp DOC là kết quả của lệnh in.

- Tên tệp DOC sẽ được tạo ra.

Sau khi nhập xong các thông số trên bấm nút Thực hiện để tiến hành việc ghi đề kiểm tra ra mẫu A3. Kết quả được ghi trong 1 tệp DOC tại đường dẫn trên.

Sau khi thực hiện xong phần mềm thông báo việc ghi đề kiểm tra ra File thành công.

Sau đây là hình ảnh của đề kiểm tra sau khi đã xuất ra mấu giấy thi A3 thành công.

Hình ảnh tờ giấy thi mặt 1, 4.

Hình ảnh tờ giấy thi mặt 2, 3.

 

 

Chú ý quan trọng:

Mẫu của Giấy thi khổ A3 được lưu trong một tệp DOC nằm ngay trong thư mục chính của phần mềm. Người dùng có thể vào chỉnh sửa một số thông tin văn bản của mẫu này, tuy nhiên không được làm biến dạng kích thước và định dạng chung của mẫu giấy thi này.

 

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7643

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn