Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 13: Học đọc số tự nhiên
29/08/2014

Phần mềm iMath có thể hiểu là một tập hợp các Mô phỏng kiến thức môn  Toán Tiểu học được thể hiện thông qua các chủ đề kiến thức cụ thể. Mỗi mô phỏng được thể hiện trên màn hình như một Form.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Bài viết này sẽ mô tả Form mô phỏng tiếp theo: Học so sánh số có hỗ trợ bằng hình ảnh. Mô tả dành cho học sinh.

Giao diện của mô phỏng này như sau:

Bài học so sánh các số có hai chữ số có hình ảnh minh họa kèm theo. Hai số sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên màn hình. Tại hai khung trái và phải sẽ hiện hình ảnh mô tả phận tích các số này theo hàng chục (bỏ đũa) và đơn vị (từng chiếc đũa). HS làm bài bằng cách nháy chuột chọn một trong 3 nút đỏ ở giữa, bên dưới các chữ số.

Các nút điều khiển có ý nghĩa sau:

Kết thúc bài học.

Làm lại từ đầu.

Kiểm tra xem bài làm đúng hay sai. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo và ghi đáp án đúng lên màn hình nếu làm sai.

Trợ giúp. Phần mềm sẽ hướng dẫn cách thực hiện công việc tiếp theo.

Chuyển sang làm bài tiếp theo. Dữ liệu do phần mềm tự động sinh.

Nhập trực tiếp dữ liệu và các lựa chọn của dạng toán hiện thời.

Màn hình nhập dữ liệu có dạng:

Nhập 2 số cần so sánh sẽ xuất hiện tại khung trái và phải màn hình. Các số nhập phải nằm trong khoảng từ 10 đến 100.

Nhập xong bấm nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7690

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn