Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

TV Lession - Bài 7: làm việc với các hoạt động của bài giảng
06/11/2014

Bài học mô tả các thao tác chính với hoạt động của một bài giảng của phần mềm TViet Lesson 2.0
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7749

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn