Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm công cụ Mô phỏng tập viết chữ và số tiếng Việt
22/12/2014

Mô phỏng tập viết chữ và số tiếng Việt lớp phần mềm công cụ mô phỏng viết chữ cuối cùng dành cho GV đang dạy các trường Tiểu học của Việt Nam. Công cụ cho phép các giáo viên có thể kiến tạo nhanh các bài giảng mô phỏng tập viết chữ cái và số dành cho HS tiểu học.


Mô tả nhanh các tính năng chính của phần mềm này:

- Trong phần mềm đã tích hợp sẵn một CSDL các mô phỏng tập viết của tất cả các chữ cái và số tiếng Việt, bao gồm chữ cái thường và hoa, chữ số kiểu 1 và kiểu 2, chữ hoa kiểu 2.

- Mỗi mô phỏng này có khuôn dạng như một video cho phép trình diễn cách viết chuẩn xác của các chữ và số này. Đặc biệt phần mềm cho phép mô phỏng chính xác theo từng nét bút. Việc mô phỏng viết theo từng nét bút có âm thanh kèm theo.

- Khi chạy mô phỏng, người dùng có thể bấm các nút chức năng: dừng lại, viết tiếp, thôi viết, từ đầu để điều khiển mô phỏng này.

Link trực tiếp của phần mềm trên Cùng học như sau:

http://cunghoc.thnt.vn/baihoc/801-52-mo-phong-tap-viet-bang-chu-cai-va-so.html#baihoc

Giao diện ban đầu của phần mềm có dạng như hình sau.

Mặc định bài mô phỏng sẽ có 1 số chữ cái và số như hình dưới đây. Các giáo viên có thể nhập thêm hoặc điều chỉnh dữ liệu cho bài học này.

Các nút ,   có chức năng phóng to, thu nhỏ các chữ và số trên màn hình chính của bài học.

Để nhập dữ liệu bài học hãy bấm nút  để vào màn hình nhập dữ liệu có dạng sau:

 

Cần nhập 2 thông tin:

1. Tiêu đề của bài học.

2. Dãy các chữ cái hoặc số để mô phỏng. Chú ý:

- Chữ cái có thể viết hoa hoặc viết thường. Phân biệt cách viết chữ hoa và chữ thường.

- Với chữ cái hoa hoặc chữ số thì nếu muốn mô tả cách viết kiểu 2 thì viết thêm số 2 ngay bên cạnh, ví dụ N2, Q2, 32, 42, ...

Sau khi nhập xong nháy nút Đồng ý để kết thúc nhập liệu và chuyển sang màn hình trình diễn.

Trên màn hình trình diễn nháy chuộ lên 1 chữ để bắt đầu quá trình mô phỏng chữ hoặc số này.

Mô tả chi tiết màn hình mô phỏng viết chữ hoặc số

Trên màn hình chúng ta thấy phía trên là khu vực điều khiển các nét bút mô phỏng.

Chính giữa màn hình là vị trí mô phỏng.

 

Mỗi chữ cái, chữ số của bài học này đều được mô phỏng chính xác theo từng nét bút có minh họa bằng âm thanh và hình ảnh kèm theo.

Trong hình dưới đây chỉ ra đang mô phỏng nét bút 2.

Các nút điều khiển nét bút phía dưới như sau:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7809

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn