Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu phần mềm công cụ CHỌN SỐ VÀO DÃY
26/05/2015

Xin giới thiệu tiếp 1 phần mềm công cụ trò chơi toán học nữa, đó là phần mềm Chọn số vào dãy. Phần mềm này mô phỏng trò chơi (bài học) đơn giản là cho trước 1 dãy số có qui luật, trong đó có 1 số hạng bị thiếu (đánh dấu ? trên màn hình). Nhiệm vụ của HS là tìm ra số còn thiếu này. HS cần quan sát dãy và tìm ra được qui luật toán học (có lí, logic) của dãy để tìm được phần tử còn thiếu.


Dạng bài tập này rất phổ biến trong các trò chơi, kiểm tra IQ hoặc EQ.

Khuôn dạng chạy một bài luyện của phần mềm như sau:

Đây là giao diện sau khi người chơi chọn đúng đáp án.

 

 


Với phần mểm công cụ này, phần mềm không tự động sinh bài luyện, mà giáo viên cần nhập trực tiếp. Mỗi dữ liệu được lưu trên 1 File, có thể bao gồm nhiều bộ dữ liệu đầu vào cho bài toán, mỗi bộ dữ liệu sẽ bắt đầu bằng dấu #, sau đó là dãy các số, mỗi số 1 hàng (chú ý tất nhiên có thể nhập cả chữ). Trong các số này có 1 hàng có dấu ? chính là vị trí cần tìm.

Giao diện nhập dữ liệu có dạng sau:

 

Dãy các đáp án ở phía dưới, được ghi theo cú pháp A. B. C. .... , sau chữ cái có dấu chấm, và dấu cách, sau đó là đáp án. Đáp án đúng (chỉ có 1) được đánh dấu * đầu tiên. Ví dụ 1 bộ dữ liệu có thể như sau:


#
1
3
5
7
?
A. 6
B. 8
*C. 9
D. 10

Phía dưới cửa sổ nhập liệu là các nút cho phép giáo viên ghi, mở tệp dữ liệu đầu vào nếu đã lưu trước đó.

Chú ý:

- Các số trong tệp dữ liệu này có thể nhập bằng LateX để hiển thị chính xác toán học.

- Phần mềm này dành cho giáo viên mọi cấp học.

Như vậy giáo viên làm chủ hoàn toàn phần mềm và sẽ chủ động ra các bài luyện vui chơi cho HS, không hạn chế theo bất cứ chủ đề nào và cấp học nào. Phần mềm này có thể được sử dụng cho tất cả các cấp học từ lớp 1 đến 12, thậm chí tất cả mọi người lớn.

Mọi người có thể thử trực tiếp link phần mềm tại đây:

http://cunghoc.vn/baihoc/2358-0-chon-so-vao-day.html#baihoc
 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7875

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn