Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nhóm phần mềm nhận biết, so sánh vị trí các sự vật trong không gian dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học
15/06/2015

Bài viết này mô tả nhóm các phần mềm nhận biết, so sánh vị trí các đồ vật, sự vật trong không gian dành cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo trên Cùng học. Các phần mềm này hoặc cho các cháu tự chơi, học hoặc do giáo viên hay cha mẹ hướng dẫn.


 

Stt

Tên và biểu tượng phần mềm

Chức năng chính

URL

1.

Xác định vị trí trái - phải

Xác định vị trí trái - phải

Phần mềm tự động sinh bài luyện là các tình huống và vị trí có liên quan đến khái niệm bên phải, bên trái, phải nhất, trái nhất. HS quan sát và trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn 1 trong 2 hình đáp án.

http://cunghoc.vn/baihoc/2242-14230543840591423142304021-xac-dinh-vi-tri-trai-phai.html#baihoc

http://bit.ly/1KYEwww

 

2.

Xác định vị trí trên - dưới

Xác định vị trí trên - dưới

Phần mềm tự động sinh bài luyện là các tình huống có liên quan đến khái niệm trên, dưới, trên cùng, dưới cùng. HS quan sát và trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn 1 trong 2 hình đáp án.

http://cunghoc.vn/baihoc/2241-14230543840591423142304021-xac-dinh-vi-tri-tren-duoi.html#baihoc

http://bit.ly/1IAI4of

 

3.

Xác định vị trí trước - sauXác định vị trí trước - sau

Phần mềm tự động sinh bài luyện là các tình huống và vị trí có liên quan đến khái niệm phía trước, phía sau. HS quan sát và trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn 1 trong 2 hình đáp án.

http://cunghoc.vn/baihoc/2240-14230543840591423142304021-xac-dinh-vi-tri-truoc-sau.html#baihoc

http://bit.ly/1MkqX7V

 

4.

Xác định vị trí trong - ngoài

Xác định vị trí trong - ngoài

 

Phần mềm tự động sinh bài luyện là các tình huống và vị trí có liên quan đến khái niệm trong, ngoài, trong cùng, ngoài cùng. HS quan sát và trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn 1 trong 2 hình đáp án

http://cunghoc.vn/baihoc/2243-14230543840591423142304021-xac-dinh-vi-tri-trong-ngoai.html#baihoc

http://bit.ly/1AZtTXg

 

5.

Quan sát và định hướng: Trong - Ngoài

Quan sát và định hướng: Trong - Ngoài

Phần mềm tự động sinh các yêu cầu đối với các bé thực hiện các tương tác trực tiếp trên màn hình. Các bài luyện tập này đều có định hướng rèn luyện khả năng quan sát và nhận biết vị trí tương đối TRONG và NGOÀI. Học sinh làm bài bằng cách kéo thả chuột theo đúng yêu cầu. Phần mềm sẽ lập tức thông báo Đúng hay Sai và tự động chuyển bài luyện tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/243-14230543840591423142304021-quan-sat-va-dinh-huong-trong-ngoai.html#baihoc

http://bit.ly/1JBkMie

 

 

6.

Quan sát và định hướng: Trên - Dưới

Quan sát và định hướng: Trên - Dưới

Phần mềm tự động sinh các yêu cầu đối với các bé thực hiện các tương tác trực tiếp trên màn hình. Các bài luyện tập này đều có định hướng rèn luyện khả năng quan sát và nhận biết vị trí tương đối TRÊN và DƯỚI. Học sinh làm bài bằng cách kéo thả chuột theo đúng yêu cầu. Phần mềm sẽ lập tức thông báo Đúng hay Sai và tự động chuyển bài luyện tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/242-14230543840591423142304021-quan-sat-va-dinh-huong-tren-duoi.html#baihoc

http://bit.ly/1JBkMie

 

7.

Quan sát và định hướng: Trước - Sau

Quan sát và định hướng: Trước - Sau

Phần mềm tự động sinh các yêu cầu đối với các bé thực hiện các tương tác trực tiếp trên màn hình. Các bài luyện tập này đều có định hướng rèn luyện khả năng quan sát và nhận biết vị trí tương đối TRƯỚC và SAU. Học sinh làm bài bằng cách kéo thả chuột theo đúng yêu cầu. Phần mềm sẽ lập tức thông báo Đúng hay Sai và tự động chuyển bài luyện tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/241-14230543840591423142304021-quan-sat-va-dinh-huong-truoc-sau.html#baihoc

http://bit.ly/1HYqqFe

 

8.

Quan sát và định hướng: Trái - Phải

Quan sát và định hướng: Trái - Phải

Phần mềm tự động sinh các yêu cầu đối với các bé thực hiện các tương tác trực tiếp trên màn hình. Các bài luyện tập này đều có định hướng rèn luyện khả năng quan sát và nhận biết vị trí tương đối BÊN PHẢI và BÊN TRÁI. Học sinh làm bài bằng cách kéo thả chuột theo đúng yêu cầu. Phần mềm sẽ lập tức thông báo Đúng hay Sai và tự động chuyển bài luyện tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/229-14230543840591423142304021-quan-sat-va-dinh-huong-trai-phai.html#baihoc

http://bit.ly/1B2L4Xs

 

 

9.

Quan sát và sắp xếp 1

Quan sát và sắp xếp 1

Một bài học rất hay, mở, phù hợp cho các cháu bé từ 3 đến 8 tuổi. Trên màn hình là hình ảnh với rất nhiều cây cối, con vật, đồ dùng, nhưng chúng được sắp xếp không đúng vị trí. Nhiệm vụ của bé là sắp xếp lại vị trí các đồ vật, cây cối, con vật cho chính xác. Đây là bài học mở không có đáp án duy nhất. Mỗi bé có thể có 1 đáp án riêng. Bé chơi bằng cách kéo thả các hình ngay trên màn hình máy tính. GV hoặc cha mẹ HS quan sát và đánh giá.

http://cunghoc.vn/baihoc/232-14230543840591423142304021-quan-sat-va-sap-xep-1.html#baihoc

http://bit.ly/1IAIdYw

 

 

10.

 

Quan sát và sắp xếp 2

Quan sát và sắp xếp 2

Bài học sắp xếp các hình chính xác. Trên màn hình xuất hiện các hình ảnh con gấu, con chóm con chim, con cá, mặt trời và các quả táo. Nhiệm vụ của HS là dich chuyển các hình này lên đúng vị trí của chúng trên màn hình. Khi dịch chuyển xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai.

http://cunghoc.vn/baihoc/233-14230543840591423142304021-quan-sat-va-sap-xep-2.html#baihoc

http://bit.ly/1IAIdYw

 

11.

Quan sát và sắp xếp 3

Quan sát và sắp xếp 3

Bài học sắp xếp các hình chính xác. Trên màn hình xuất hiện các hình ảnh con thỏ, con cá, con chim công và con chim gõ kiến. Nhiệm vụ của HS là dich chuyển các con vật này lên đúng vị trí của chúng trên màn hình. Khi dịch chuyển xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai.

http://cunghoc.vn/baihoc/234-14230543840591423142304021-quan-sat-va-sap-xep-3.html#baihoc

http://bit.ly/1QkDI8X

 

12.

Nhận biết, so sánh cân nặng

Nhận biết, so sánh cân nặng

Bài luyện nhận biết về khai niệm Nặng hơn, nhẹ hơn. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh cho các bé có thể suy luận con nào hoặc đồ vật nào nặng hơn, nhẹ hơn. Dựa trên câu hỏi cụ thể của phần mềm bé sẽ trả lời bằng cách nháy lên hình là đáp án đúng. Làm xong nháy nút mũi tên để tự động chuyển bài luyện tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/2348-14230543840591423142265377-nhan-biet-so-sanh-can-nang.html#baihoc

http://bit.ly/1eZKboJ

 

13.

Tô màu vật theo kích thước

Tô màu vật theo kích thước

 

Phần mềm tự động sinh bài học tô màu theo các yêu cầu khác nhau dựa trên quan sát đối tượng cần tô màu trên màn hình. Nháy vào loa để nghe yêu cầu của bài học. Làm bài xong nháy nút Kiểm tra để biết đúng hay sai. Các yêu cầu quan sát kích thước của bài luyện bao gồm: lớn hơn, lớn nhất, nhỏ hơn, nhỏ nhất, tương tự với các khái niệm khác như cao, thấp, ngắn, dài. Làm xong 1 bài nháy nút >> để tự động chuyển bài tiếp theo.

http://cunghoc.vn/baihoc/226-14230543840591423142265377-to-mau-vat-theo-kich-thuoc.html#baihoc

http://bit.ly/1eZKboJ

 

14.

Xem đồng hồ 1

Xem đồng hồ

Phần mềm hỗ trợ học xem thời gian theo đồng hồ. Phần mềm được thiết kế có 3 mức người dùng là mầm non mẫu giáo 2 – 6 tuổi, Tiểu học lớp 1-3 (6 – 8 tuổi) và Tiểu học lớp lớn hơn (> 9 tuổi). Với mỗi phân loại người dùng trên phần mềm đều có 3 chức năng chính:

- Xem ngẫu nhiên thời gian trên đồng hồ. GV và Cha mẹ HS dùng chức năng này để hướng dẫn, giảng giải cho HS.

- Xem giờ hiện tại. Thể hiện chính xác giờ hệ thống.

- Luyện tập. Đây là chức năng hay nhất của phần mềm. Phần mềm tự động sinh các bài học, tập luyện xem giờ, với câu hỏi: Mấy giờ rồi? Nhiệm vụ của người chơi là quan sát đồng hồ và điền thời gian chính xác.

http://cunghoc.vn/baihoc/231-14230543840591423142335729-xem-dong-ho.html#baihoc

http://bit.ly/1cI7PEF

 

15.

Xem đồng hồ 2

Xem đồng hồ

Một phần mềm đơn giản là một bài học tập xem đồng hồ. Bé quan sát 2 đồng hồ và thời gian ghi ở dưới và tìm ra đồng hồ chỉ thời gian đúng. Cách làm bài: nháy lên đồng hồ chỉ thời gian đúng. Nháy nút mũi tên để tự động chuyển bài luyện tiếp theo.

 

http://cunghoc.vn/baihoc/1023-14230543840591423142335729-xem-dong-ho.html#baihoc

 

http://bit.ly/1cI7QIN

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7888

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn