Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phân loại các hướng và nhóm phần mềm trên trang Cùng học hỗ trợ các gia đình, nhà trường mầm non, mẫu giáo
16/06/2015

Cùng học (http://cunghoc.vn) là trang phần mềm giáo dục trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Hiện nay trên trang Cùng học hiện có hơn 2000 phần mềm các loại, phủ kín tất các các đối tượng và các cấp học từ Mẫu giáo – Mầm  non đến Tiểu học, THCS và THPT. Riêng đối với lứa tuổi Mầm non – Mẫu giáo, trên Cùng học đã thiết lập một trang riêng với gần 200 phần mềm cho lứa tuổi này. Với các phần mềm này, các gia đình và nhà trường đều có thể sử dụng như một môi trường hỗ trợ học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng tốt nhất cho các bé ở lứa tuổi này.


Trên trang riêng Mẫu giáo, các phần mềm dành cho lứa tuổi mẫu giáo, mầm non được định hướng theo 5 hướng phát triển sau:

1. Hướng phát triển kỹ năng tư duy logic.

2. Hướng phát triển kỹ năng nhận thức.

3. Hướng phát triển kỹ năng thẩm mỹ.

4. Hướng phát triển ngôn ngữ.

5. Hướng phát triển kỹ năng xã hội.

Toàn bộ các phần mềm cho lứa tuổi mầm non, mẫu giáo được chia làm các nhóm chuyên biệt để dễ dàng tìm kiếm và sử dụng cho các gia đình và nhà trường. Toàn bộ hệ thống mầm non, mẫu giáo được chia thành 12 nhóm phần mềm. Bài viết này mô tả chi tiết các nhóm này. Theo các đường link được chỉ ra, các bạn có thể truy đến từng nhóm và từng phần mềm cụ thể.

Hình ảnh - Logo

Tên nhóm phần mềm

Hình ảnh minh họa cho các phần mềm của nhóm

URL bài viết chi tiết

Ghi chú

1. Hướng phát triển kỹ năng tư duy logic

 

 

Nhóm phần mềm làm quen, nhận biết, học đếm số

http://bit.ly/1LcDw7Y

 

Nhóm này có 17 phần mềm.

Nhóm phần mềm làm quen, nhận biết, nhận dạng các hình hình học

http://bit.ly/1BjH8Su

 

Nhóm này có 5 phần mềm.

Nhóm phần mềm nhận biết, so sánh vị trí các sự vật trong không gian

http://bit.ly/1LcDFbH

 

Nhóm này có 15 phần mềm.

2. Hướng phát triển kỹ năng nhận thức

 

 

Nhóm phần mềm làm quen nhận biết cây cối, động thực vật

http://bit.ly/1ejEUbF

 

Nhóm này có 13 phần mềm.

Nhóm phần mềm làm quen nhận biết đồ dùng, đồ vật, công dụng của đồ dùng trong cuộc sống

http://bit.ly/1Fk6UkH

 

Nhóm này có 10 phần mềm.

3. Hướng phát triển kỹ năng thẩm mỹ

 

 

Nhóm phần mềm rèn luyện kỹ năng thẩm mỹ: tô màu

http://bit.ly/1JRw6a5

 

Nhóm này có 13 phần mềm.

Nhóm phần mềm rèn luyện kỹ năng thẩm mỹ: tập vẽ

http://bit.ly/1JRw2XR

 

Nhóm này có 9 phần mềm.

4. Hướng phát triển kỹ năng ngôn ngữ

 

 

Nhóm phần mềm làm quen, nhận biết bảng chữ cái tiếng Việt, vần tiếng Việt

http://bit.ly/1J14Sxs

 

Nhóm này có 17 phần mềm.

Nhóm phần mềm mở rộng vốn từ tiếng Việt

http://bit.ly/1J15yTv

 

Nhóm này có 18 phần mềm.

Nhóm phần mềm học và nghe thơ, truyện cổ tích Việt Nam và thế giới

http://bit.ly/1KVo9jt

 

Nhóm này có 8 phần mềm.

5. Hướng phát triển kỹ năng xã hội

 

 

Nhóm phần mềm luyện trí nhớ, luyện khả năng quan sát tự nhiên

http://bit.ly/1LdMhLY

 

Nhóm này có 16 phần mềm.

Nhóm phần mềm làm quen nhận biết bản thân, người thân trong gia đình, bạn vè, nghề nghiệp trong xã hội

http://bit.ly/1KVo2Eq

 

Nhóm này có 7 phần mềm.

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7893

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn