Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu một số phần mềm công cụ hỗ trợ giảng dạy môn Toán Tiểu học trên Cùng học
23/06/2015

Trên trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học có một lớp các phần mềm đặc biệt: phần mềm Công cụ Giáo viên. Đây là các phần mềm có tính năng đặc biệt cho phép giáo viên nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào cho bài học hoặc chỉnh sửa các lựa chọn đầu vào cho bài học. Các dữ liệu do GV tự nhập có thể lưu lại trên máy tính để sử dụng nhiều lần và lâu dài.


Trong số các công cụ hiện có trên Cùng học, nhóm các công cụ dành cho giáo viên môn Toán cấp Tiểu học hiện là đa dạng, phong phú nhất. Bài viết này sẽ tóm tắt ý nghĩa, chức năng và tác dụng các phần mềm công cụ môn Toán Tiểu học.

Stt

Tên và biểu tượng phần mềm

Chức năng chính

URL

1.

Cộng, trừ 2 số nguyên theo hàng dọc

Cộng, trừ 2 số nguyên theo hàng dọc

Mô phỏng phép cộng, trừ 2 số nguyên theo hàng dọc. Dữ liệu do người dùng nhập trực tiếp.

http://cunghoc.vn/baihoc/352-0-cong-tru-2-so-nguyen-theo-hang-doc.html#baihoc

 

http://bit.ly/1H5xX8L

 

 

2.

Phép tính hai số nguyên theo hàng ngang

Phép tính hai số nguyên theo hàng ngang

Mô phỏng phép cộng, trừ 2 số nguyên theo hàng ngang. Dữ liệu do người dùng nhập trực tiếp.

http://cunghoc.vn/baihoc/351-0-phep-tinh-hai-so-nguyen-theo-hang-ngang.html#baihoc

 

http://bit.ly/1GuDl0q

 

3.

Nhân 2 số nguyên theo hàng dọc

Nhân 2 số nguyên theo hàng dọc

Mô phỏng phép nhân 2 số nguyên theo hàng dọc. Dữ liệu do người dùng nhập trực tiếp.

http://cunghoc.vn/baihoc/443-0-nhan-2-so-nguyen-theo-hang-doc.html#baihoc

 

http://bit.ly/1H5xX8L

 

4.

Phép nhân hai số thập phân theo hàng dọc

Phép nhân hai số thập phân theo hàng dọc

Mô phỏng phép nhân 2 số nguyên hoặc thập phân theo hàng dọc. Dữ liệu do người dùng nhập trực tiếp.

http://cunghoc.vn/baihoc/446-0-phep-nhan-hai-so-thap-phan-theo-hang-doc.html#baihoc

 

http://bit.ly/1LvdB8C

 

 

5.

Cộng, trừ 2 số thập phân theo hàng dọc

Cộng, trừ 2 số thập phân theo hàng dọc

Mô phỏng phép cộng, trừ 2 số nguyên hoặc thập phân theo hàng dọc. Dữ liệu do người dùng nhập trực tiếp.

http://cunghoc.vn/baihoc/445-0-cong-tru-2-so-thap-phan-theo-hang-doc.html#baihoc

 

http://bit.ly/1I98e01

 

 

6.

Phép tính hai số thập phân theo hàng ngang

Phép tính hai số thập phân theo hàng ngang

Mô phỏng phép cộng, trừ, nhân chia 2 số nguyên hoặc thập phân theo hàng ngang. Dữ liệu do người dùng nhập trực tiếp.

http://cunghoc.vn/baihoc/444-0-phep-tinh-hai-so-thap-phan-theo-hang-ngang.html#baihoc

 

http://bit.ly/1fsAxeI

 

 

7.

So sánh số tự nhiên và thập phân

So sánh số tự nhiên và thập phân

Mô phỏng bài toán so sánh 2 số nguyên hoặc thập phân. Dữ liệu do người dùng nhập trực tiếp.

http://cunghoc.vn/baihoc/2368-0-so-sanh-so-tu-nhien-va-thap-phan.html#baihoc

 

http://bit.ly/1RoDVmL

 

8.

Phân tích số

Phân tích số

Mô phỏng bài toán phân tich số nguyên thành các lớp và hàng. Dữ liệu do người dùng nhập trực tiếp.

 

http://cunghoc.vn/baihoc/2363-0-phan-tich-so.html#baihoc

 

http://bit.ly/1LeZKFt

 

9.

Tìm quan hệ số

Tìm quan hệ số

Mô phỏng trò chơi Tìm quan hệ số, một trò chơi đòi hỏi tự duy logic Toán học. Dữ liệu do người dùng tự nhập.

http://cunghoc.vn/baihoc/2360-0-tim-quan-he-so.html#baihoc

 

http://bit.ly/1BwB6xM

 

10.

 

Toán đố

Toán đố

Mô phỏng dạng bài Toán đố (giải toán có lời văn). Dữ liệu do người dùng tự nhập.

http://cunghoc.vn/baihoc/2359-0-toan-do.html#baihoc

 

http://bit.ly/1dZ1mWW

 

11.

Chọn số vào dãy

Chọn số vào dãy

Mô phỏng trò chơi Chọn số vào dãy, một trò chơi đòi hỏi tự duy logic Toán học. Dữ liệu do người dùng tự nhập.

http://cunghoc.vn/baihoc/2358-0-chon-so-vao-day.html#baihoc

 

http://bit.ly/1LeZSFa

 

12.

Điền số vào dãy

Điền số vào dãy

Mô phỏng trò chơi Điền số vào dãy, một trò chơi đòi hỏi tự duy logic Toán học. Dữ liệu do người dùng tự nhập.

http://cunghoc.vn/baihoc/2357-0-dien-so-vao-day.html#baihoc

 

http://bit.ly/1QLIoon

 

13.

Chọn số vào bảng

Chọn số vào bảng

Mô phỏng trò chơi Chọn số vào bảng, một trò chơi đòi hỏi tự duy logic Toán học. Dữ liệu do người dùng tự nhập.

http://cunghoc.vn/baihoc/2356-0-chon-so-vao-bang.html#baihoc

 

http://bit.ly/1GuDwsG

 

14.

Điền số vào bảng

 Điền số vào bảng

Mô phỏng trò chơi Điền số vào bảng, một trò chơi đòi hỏi tự duy logic Toán học. Dữ liệu do người dùng tự nhập.

http://cunghoc.vn/baihoc/2355-0--dien-so-vao-bang.html#baihoc

 

http://bit.ly/1eD0kRp

 

15.

Luyện trí nhớ toán học

Luyện trí nhớ toán học

Mô phỏng trò chơi Luyện trí nhớ toán học, một trò chơi đòi hỏi tự duy logic Toán học. Dữ liệu do người dùng tự nhập.

http://cunghoc.vn/baihoc/2354-0-luyen-tri-nho-toan-hoc.html#baihoc

 

http://bit.ly/1LoYRve

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7894

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn