Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giới thiệu một số phần mềm công cụ hỗ trợ giảng dạy môn Tiếng Việt cấp Tiểu học trên Cùng học
27/06/2015

Trên trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học có một lớp các phần mềm đặc biệt: phần mềm Công cụ Giáo viên. Đây là các phần mềm có tính năng đặc biệt cho phép giáo viên nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào cho bài học hoặc chỉnh sửa các lựa chọn đầu vào cho bài học. Các dữ liệu do GV tự nhập có thể lưu lại trên máy tính để sử dụng nhiều lần và lâu dài.


Trong số các công cụ hiện có trên Cùng học, nhóm các công cụ dành cho giáo viên môn Tiếng Việt cấp Tiểu học hiện là khá đa dạng và phong phút. Bài viết này sẽ tóm tắt ý nghĩa, chức năng và tác dụng các phần mềm công cụ môn Tiếng Việt Tiểu học.

Stt

Tên và biểu tượng phần mềm

Chức năng chính

URL

1.

Tập viết chữ Việt

Tập viết chữ Việt

Phần mềm công cụ mô phỏng bài luyện tập viết chữ Việt chính xác theo mẫu chữ chuẩn của Bộ GD & ĐT. Giáo viên chủ động nhập dữ liệu đầu vào cho bài luyện tập viết. Phần mềm hỗ trợ rất nhiều tính năng như: lưới 4/5 hàng; lưới ô vuông / ngang; nền trắng / xanh; chữ nét liền / đứt. Có thể in toàn bộ bài luyện ra giấy.

http://cunghoc.vn/baihoc/621-0-tap-viet-chu-viet.html#baihoc

 

http://bit.ly/1NlseN2

 

 

 

2.

Mô phỏng tập viết 1

Mô phỏng tập viết 1

Phần mềm công cụ mô phỏng bài học mô phỏng tập viết các cụm từ có trong SGK Tiếng Việt lớp 1. Giáo viên tự nhập thông tin đầu vào cho bài học, mỗi bài học là một hay nhiều từ lấy từ một DS các từ của SGK Tiếng Việt lớp 1 của bài học tập viết chữ.

http://cunghoc.vn/baihoc/732-0-mo-phong-tap-viet-1.html#baihoc

 

http://bit.ly/1KgMAIW

 

3.

Mô phỏng tập viết 2

Mô phỏng tập viết 2

Phần mềm công cụ mô phỏng bài học mô phỏng tập viết các cụm từ có trong SGK Tiếng Việt lớp 2. Giáo viên tự nhập thông tin đầu vào cho bài học, mỗi bài học là một hay nhiều từ lấy từ một DS các từ của SGK Tiếng Việt lớp 1 và lớp 2 của bài học tập viết chữ.

http://cunghoc.vn/baihoc/733-0-mo-phong-tap-viet-2.html#baihoc

 

http://bit.ly/1SPyaks

 

 

4.

Mô phỏng tập viết 3

Mô phỏng tập viết 3

Phần mềm công cụ mô phỏng bài học mô phỏng tập viết các cụm từ có trong SGK Tiếng Việt lớp 3. Giáo viên tự nhập thông tin đầu vào cho bài học, mỗi bài học là một hay nhiều từ lấy từ một DS các từ của SGK Tiếng Việt lớp 1, 2, 3 của bài học tập viết chữ.

http://cunghoc.vn/baihoc/734-0-mo-phong-tap-viet-3.html#baihoc

 

http://bit.ly/1SPydNb

 

 

5.

Mô phỏng tập viết bảng chữ cái và số

Mô phỏng tập viết bảng chữ cái và số

Phần mềm công cụ mô phỏng bài học tập viết bảng chữ cái và chữ số tiếng Việt. Hỗ trợ toàn bộ mô phỏng cách viết chữ cái (chữ thường và chữ hoa, chữ số, kiểu 1, kiểu 2) theo từng nét bút. Giáo viên được phép nhập dữ liệu đầu vào là một dãy các chữ cái hoặc chữ số bất kỳ.

http://cunghoc.vn/baihoc/801-0-mo-phong-tap-viet-bang-chu-cai-va-so.html#baihoc

 

http://bit.ly/1Ni7Mw3

 

 

6.

Tập chép

Tập chép

Phần mềm công cụ mô phỏng bài học tập chép trong chương trình SGK Tiếng Việt, phần học chính tả. Giáo viên được phép nhập dữ liệu đầu vào cho bài tập chép này. Phần mềm hỗ trợ rất nhiều tính năng như: lựa chọn lưới 4/5 hàng; lưới ô vuông / ngang; nền trắng / xanh; kiểu chữ hoa kiểu 1 hay kiểu 2. Có thể in toàn bộ bài tập chép ra máy in.

http://cunghoc.vn/baihoc/731-0-tap-chep.html#baihoc

 

http://bit.ly/1dkoYVe

 

 

7.

Học thuộc lòng

Học thuộc lòng

Phần mềm công cụ mô phỏng bài học thuộc lòng trong chương trình môn Tiếng Việt Tiểu học, phần kiến thức Tập đọc. Phần mềm sẽ mô phỏng bài học này bằng cách cho phép giáo viên điều khiển hiển thị của bài văn, bài thơ cần học thuộc lòng thep 6 mức, bắt đầu từ 0 là hiển thị toàn bộ. Khi mức hiển thị tăng lên một số từ trên màn hình sẽ ẩn đi. Ở mức cuối cùng toàn bộ bài thơ, văn sẽ bị ẩn hết. Giáo viên chủ động hoàn toàn nhập đầu vào cho bài học này.

http://cunghoc.vn/baihoc/685-0-hoc-thuoc-long.html#baihoc

 

http://bit.ly/1GN48IM

 

8.

Cấu tạo tiếng, vần tiếng Việt

Cấu tạo tiếng, vần tiếng Việt

Phần mềm công cụ mô phỏng bài học, luyện học cấu tạo tiếng và vần trong tiếng Việt. Dữ liệu đầu vào do giáo viên tự nhập. Thao tác trên bài học như sau: nháy lên 1 từ của bài học sẽ làm xuất hiện hộp hội thoại cấu tạo tiếng và vần tương ứng. Nháy lên các cấu tạo tiếng để nghe phát âm chính xác.

http://cunghoc.vn/baihoc/458-0-cau-tao-tieng-van-tieng-viet.html#baihoc

 

http://bit.ly/1J9kxrU

 

9.

Sắp xếp từ: Dành cho giáo viên

Sắp xếp từ: Dành cho giáo viên

Phần mềm trò chơi Sắp xếp từ. Cho trước các từ ngẫu nhiên của 1 câu hoàn chỉnh. Người chơi cần sắp xếp lại các từ đơn này theo đúng thứ tự. Dữ liệu đầu vào là 1 từ điển từ vựng, giáo viên có thể nhập trực tiếp bộ dữ liệu này. Phần mềm dành cho học sinh các cấp từ Tiểu học trở lên. Với các bộ dữ liệu từ vựng khác nhau, phần mềm này có thể áp dụng cho nhiều môn học đa dạng trên thực tế.

http://cunghoc.vn/baihoc/329-0-sap-xep-tu-danh-cho-giao-vien.html#baihoc

 

http://bit.ly/1BGtyZv

 

10.

 

Tìm từ. Dành cho giáo viên

Tìm từ. Dành cho giáo viên

Phần mềm trò chơi Tìm từ (Hangman). Cần tìm 1 từ, cụm từ hoàn chỉnh bằng cách đoán thông qua bảng chữ cái. Người chơi cần nháy lên 1 chữ cái, chữ cái này sẽ hiện đúng tại vị trí của từ, cụm từ cần tìm. Cứ như vậy cho đến khi tìm được từ, cụm từ gốc. Dữ liệu đầu vào là 1 từ điển từ vựng, giáo viên có thể nhập trực tiếp bộ dữ liệu này. Phần mềm dành cho học sinh các cấp từ Tiểu học trở lên. Với các bộ dữ liệu từ vựng khác nhau, phần mềm này có thể áp dụng cho nhiều môn học đa dạng trên thực tế.

http://cunghoc.vn/baihoc/2335-0-tim-tu-danh-cho-giao-vien.html#baihoc

 

http://bit.ly/1BGtxEN

 

 

11.

Ô chữ Việt. Dành cho giáo viên. Dạng 1

Ô chữ Việt. Dành cho giáo viên. Dạng 1

Phần mềm trò chơi Ô chữ Việt, Dạng 1. Ô chữ được thể hiện như trên hình và được chơi (giải) như sau: nháy lên nút bên trái để xem gợi ý từ và nhập trực tiếp từ này trên hàng. Nháy lên nút bên phải để hiện từ cần tìm. Mỗi bộ dữ liệu bao gồm N từ hàng ngang và 1 từ khóa hàng dọc. Dữ liệu đầu vào của Dạng 1 chính là bộ các từ tạo nên Ô chữ này. Giáo viên có thể nhập trực tiếp các bộ dữ liệu này và lưu trên File. Mỗi File bao gồm một hay nhiều bộ dữ liệu, các bộ dữ liệu cách nhau bởi dấu #. Phần mềm dành cho học sinh các cấp từ Tiểu học trở lên. Với các bộ dữ liệu từ vựng khác nhau, phần mềm này có thể áp dụng cho nhiều môn học đa dạng trên thực tế.

http://cunghoc.vn/baihoc/2333-0-o-chu-viet-danh-cho-giao-vien-dang-1.html#baihoc

 

http://bit.ly/1Jnm00B

 

12.

Ô chữ Việt. Dành cho giáo viên. Dạng 2

Ô chữ Việt. Dành cho giáo viên. Dạng 2

Phần mềm trò chơi Ô chữ Việt, Dạng 2. Ô chữ được thể hiện như trên hình và được chơi (giải) như sau: nháy lên nút bên trái để xem gợi ý từ và nhập trực tiếp từ này trên hàng. Nháy lên nút bên phải để hiện từ cần tìm. Mỗi bộ dữ liệu bao gồm N từ hàng ngang và 1 từ khóa hàng dọc. Dữ liệu đầu vào của Dạng 2 chính là 1 từ điển từ vựng, từ đó phần mềm sẽ tự động sinh các Ô chữ cho bài luyện. Giáo viên có thể nhập trực tiếp bộ từ điển này này và lưu trên File. Mỗi File bao gồm bộ từ điển từ vựng. Phần mềm dành cho học sinh các cấp từ Tiểu học trở lên. Với các bộ dữ liệu từ vựng khác nhau, phần mềm này có thể áp dụng cho nhiều môn học đa dạng trên thực tế.

http://cunghoc.vn/baihoc/2334-0-o-chu-viet-danh-cho-giao-vien-dang-2.html#baihoc

 

http://bit.ly/1LtPRUs

 

13.

Trắc nghiệm trực tuyến. Dạng kiểm tra nhanh

Trắc nghiệm trực tuyến. Dạng kiểm tra nhanh

 

Công cụ mô phỏng bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến trực tiếp trên Cùng học. Dạng kiểm tra nhanh, không hỗ trợ media. Với dạng bài kiểm tra này, HS phải làm lần lượt từ đầu đến cuối bài kiểm tra. Đề kiểm tra do giáo viên tự nhập và lưu trên 1 tệp.

http://cunghoc.vn/baihoc/1335-0-trac-nghiem-truc-tuyen-dang-kiem-tra-nhanh.html#baihoc

 

http://bit.ly/1LJ4zFd

 

14.

Trắc nghiệm trực tuyến. Dạng kiểm tra đầy đủ

Trắc nghiệm trực tuyến. Dạng kiểm tra đầy đủ

Công cụ mô phỏng bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến trực tiếp trên Cùng học. Dạng kiểm tra Đầy đủ, không hỗ trợ media. Với dạng bài kiểm tra đầy đủ, HS được quyền làm bất cứ câu hỏi nào theo ý muốn, có thể xem lại và sửa lại câu đã làm. Làm xong mới cần nộp bài để tự chấm điểm. Đề kiểm tra do giáo viên tự nhập và lưu trên 1 tệp.

http://cunghoc.vn/baihoc/1336-0-trac-nghiem-truc-tuyen-dang-kiem-tra-day-du.html#baihoc

 

http://bit.ly/1Kf8wT5

 

15.

Trắc nghiệm Media trực tuyến. Dạng kiểm tra nhanh

Trắc nghiệm Media trực tuyến. Dạng kiểm tra nhanh

Công cụ mô phỏng bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến trực tiếp trên Cùng học. Dạng kiểm tra nhanh, hỗ trợ đầy đủ media và HTML. Với dạng bài kiểm tra này, HS phải làm lần lượt từ đầu đến cuối bài kiểm tra. Đề kiểm tra do giáo viên tự nhập và lưu trên 1 tệp.

http://cunghoc.vn/baihoc/1362-0-trac-nghiem-media-truc-tuyen-dang-kiem-tra-nhanh.html#baihoc

 

http://bit.ly/1RBUBHe

 

16.

Trắc nghiệm Media trực tuyến. Dạng đầy đủ

Trắc nghiệm Media trực tuyến. Dạng đầy đủ

Công cụ mô phỏng bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến trực tiếp trên Cùng học. Dạng kiểm tra Đầy đủ, hỗ trợ đầy đủ media và HTML. Với dạng bài kiểm tra đầy đủ, HS được quyền làm bất cứ câu hỏi nào theo ý muốn, có thể xem lại và sửa lại câu đã làm. Làm xong mới cần nộp bài để tự chấm điểm. Đề kiểm tra do giáo viên tự nhập và lưu trên 1 tệp.

http://cunghoc.vn/baihoc/1361-0-trac-nghiem-media-truc-tuyen-dang-day-du.html#baihoc

 

http://bit.ly/1LJ4D7N

 

 

17.

Xếp chữ ghép vần dành cho giáo viên

Xếp chữ ghép vần dành cho giáo viên

 

Phần mềm mô phỏng trò chơi xếp chữ, ghép vần. Học sinh ghép chữ bằng cách kéo thả các chữ và dấu từ phía dưới lên hàng chính giữa để tạo ra từ theo yêu cầu GV. Dữ liệu đầu vào do giáo viên tự nhập là 1 dãy các từ.

http://cunghoc.vn/baihoc/2330-1423054403117-xep-chu-ghep-van-danh-cho-giao-vien.html#baihoc

 

http://bit.ly/1dkxROB

 

18.

Xếp chữ ghép vần tự do

Xếp chữ ghép vần tự do

Phần mềm mô phỏng trò chơi xếp chữ, ghép vần. Học sinh ghép chữ bằng cách kéo thả các chữ và dấu từ phía dưới lên hàng chính giữa để tạo ra từ theo yêu cầu GV. Phần mềm này mô tả việc ghép chữ, vần hoàn toàn tự do, nghĩa là người chơi được phép tự do ghép chữ, vần, từ trên màn hình theo hướng dẫn của GV. Phần mềm này dành cho GV sử dụng trên lớp học khi hướng dẫn HS làm bài tập.

http://cunghoc.vn/baihoc/2331-0-xep-chu-ghep-van-tu-do.html#baihoc

 

http://bit.ly/1GHEWX7

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7897

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn