Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0- 7. Xếp tiết CHÀO CỜ trên thời khóa biểu
17/07/2015

Bài thực hành tiếp theo. Bài đầu tiên của Nhóm các chức năng Chuẩn bị xếp thời khóa biểu.


7. Xếp tiết Chào Cờ. Ý nghĩa của tiết Chào cờ. Thao tác xếp tiết Chào cờ trên thời khóa biểu.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7913

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn