Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 15. Tìm hiểu Khung thông tin lớp và giáo viên
20/07/2015

Thao tác tiếp theo trong nhóm: Quan sát và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu.
15. Tìm hiểu khung thông tin lớp và giáo viên


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7922

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn