Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.10. Mô hình kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Hình thức kiểm tra.
24/09/2015

Bài học tiếp theo giới thiệu mô hình kiểm tra trực tuyến trong iQB 8.0 Bài 1.10. Mô hình kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Hình thức kiểm tra.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7968

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn