Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video giới thiệu iQB 8.0 - Bài 1.11. Mô hình kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest.
24/09/2015

Giới thiệu mô hình kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest, một dịch vụ mới nhất có trong giải pháp phần mềm iQB 8.0. Bài 1.11. Mô hình kiểm tra trực tuyến đám mây iCloudTest.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7969

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn