Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 25. Đánh giá TKB giáo viên theo 12 tiêu chí
11/06/2016

Quan sát và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu (III). Các thuật toán tối ưu dữ liệu và liên quan. Bài 25. Đánh giá TKB giáo viên theo 12 tiêu chí.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8097

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn