Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn TKB 9.0 - 37. Lệnh báo cáo tải dạy của thời khóa biểu theo lớp và giáo viên
16/06/2016

Thao tác đầu tiên trong nhóm In ấn, báo cáo dữ liệu TKB 37. Lệnh báo cáo tải dạy của thời khóa biểu theo lớp và giáo viên.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8112

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn