Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Khung chương trình phân môn Khoa học máy tính (CS - Computer Science) trong môn Tin học của Anh quốc
10/05/2017

Như chúng ta đã biết kiến tức môn Tin học trong trường phổ thông sẽ được phân tách thành 3 hướng chính:

1. Khoa học máy tính (CS - Computer Science).

2. CNTT và ứng dụng (IT - Information Technology).

3. Kỹ năng số hóa phổ thông (DL - Digital Literacy).


Trong 3 định hướng này, 2 nhánh sau là IT DL đã khá quen thuộc với giáo viên tin học trong nhà trường Việt Nam vì chương trình môn Tin học của chúng ta từ xưa đến nay hầu hết tập trung vào 2 hướng này.

Chỉ có hướng CS: Khoa học máy tính là hoàn toàn mới.

Để các giáo viên Tin học của Việt Nam hiểu được ý nghĩa và nắm bắt được những thay đổi cơ bản sẽ diễn ra với môn Tin học trong thời gian tới (sau năm 2018), tôi sẽ biên dịch Khung chương trình phân môn Khoa học máy tính của Anh quốc, chương trình này nằm trong chương trình khung tổng thế môn tin học của nước Anh.

Tài liệu này vô cùng hữu ích cho các giáo viên đang giảng dạy Tin học trong các nhà trường phổ thông tại Việt Nam. Các giáo viên tin học cần biết trước để chuẩn bị tự trang bị kiến thức lõi về CNTT cho mình để có thể giảng dạy được Tin học trong chương trình mới.

Lưu ý rằng Khung chương trình Khoa học máy tính của Anh quốc có thể hơi nặng so với chương trình môn Tin học của Việt Nam (tôi nghĩ chắc chương trình của Việt Nam sẽ bằng khoảng 1/3 chương trình này). tuy nhiên các giáo viên cần trang bị nhiều kiến thức hơn mới có thể giảng dạy tốt được. Trong mọi trường hợp, tài liệu này sẽ rất cần thiết cho mỗi giáo viên của Việt Nam.

Sau đây là chương trình khung phân môn Khoa học máy tính của nước Anh.

I. Tầm quan trọng và đặc thù của Khoa học máy tính trong nhà trường

II. Các khái niệm chính của định hướng Khoa học máy tính

III. Tư duy máy tính: năng lực tư duy quan trọng nhất của CS

IV. Phân loại kiến thức học sinh cần biết của phân môn Khoa học máy tính trong trường phổ thông

V. Yêu cầu kiểm tra, đánh giá năng lực của nhánh Khoa học máy tính đối với từng cấp học phổ thôngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=8205

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn