Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các tính năng mới của TKB 6.5
06/06/2007

Như vậy phiên bản TKB 6.0 với nhiều tính năng đột phá đã lại có một phát triển mới là TKB 6.5. Phiên bản mới TKB 6.5 có một loạt các cải tiến và nâng cấp quan trọng so với phiên bản trước đây định hướng phục vụ tốt hơn cho người sử dụng và đáp ứng nhiều hơn các mô hình xếp thời khóa biểu trên thực tế tại các nhà trường Việt Nam.

Bài viết này giới thiệu tóm tắt các chức năng mới của TKB 6.5
1. Chức năng đánh giá các lệnh tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu.
2. Nâng cấp lệnh CX.
3. Bổ sung mô hình lớp mới: lớp 2b.
4. Các lệnh mới liên quan đến lớp 2b
5. Lệnh 2b View.
6. Lệnh Xem và In thông tin phòng học truyền thống.
7. Một số thông tin lựa chọn hệ thống mới của phần mềm.
8. Các nâng cấp khác

1. Chức năng đánh giá các lệnh tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu

Bắt đầu từ phiên bản 6.5, phần mềm TKB sẽ có chức năng hỗ trợ đánh giá giáo viên tham gia trong lệnh tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu và đánh giá chung lệnh tinh chỉnh này. Đây là chức năng rất đặc biệt của phần mềm TKB, là bước đi đầu tiên quan trọng định hướng các chức năng tự động tối ưu dữ liệu thời khóa biểu trong tương lai.
Như vậy từ phiên bản TKB 6.5 trở đi, trong khi tinh chỉnh, làm đẹp dữ liệu thời khóa biểu trên màn hình, ngoài việc quan sát trực tiếp, người xếp thời khóa biểu còn được hỗ trợ đắc lực bởi chính phần mềm: phần mềm sẽ tự động đưa ra các đánh giá của mình. Dựa vào các đánh giá rất “khách quan” này, người xếp thời khóa biểu sẽ có các lựa chọn tốt nhất cho mình.
Chúng tôi sẽ còn có nhiều bài viết về chức năng quan trọng này của phần mềm TKB.

2. Nâng cấp lệnh CX

Lệnh CX (xếp tiết có điều kiện) trong phiên bản mới 6.5 đã có một nâng cấp đáng kể: có thể sử dụng thuật toán FPR hoặc DPR cho lệnh này.
Trong màn hình của lựa chọn:
Lệnh chính ---> Các lựa chọn ---> Xếp TKB đã bổ sung tham số cho phép chọn thuật toán của lệnh CX.
Như vậy trong phiên bản TKB 6.5 lần đầu tiên toàn bộ các lệnh tinh chỉnh dữ liệu của phần mềm (CX, Push Out, Move To) đều có thể được cài đặt để sử dụng một trong 3 thuật toán chính của phần mềm là CX, FPR và DPR.
Chú ý quan trọng:
Cần phân biệt sự khác khau giữa lệnh CX và thuật toán CX trong phần mềm TKB.
Lệnh CX: lệnh xếp 1 tiết có điều kiện trên thời khóa biểu. Lệnh này có chức năng xếp bằng được 1 tiết lên thời khóa biểu (lớp, giáo viên) mà không quan tâm đến việc xếp tiết này vào ô nào.
Thuật toán CX: thuật toán cho phép đổi chỗ các giáo viên dạy trong cùng một lớp học.

3. Bổ sung mô hình lớp mới: lớp 2b

Trong phiên bản mới 6.5 lần đầu tiên phần mềm đưa ra khái niệm hoàn toàn mới: lớp 2b. Lớp học kiểu 2b là lớp học 2 ca với một đặc biệt: cả hai buổi sáng/chiều dùng chung một bảng PCGD. Đặc thù này làm cho các lớp học 2b có nhiều tính chất khác biệt hẳn so với tất cả các mô hình lớp học có từ trước đến nay của phần mềm TKB. Hiện tại không có nhiều nhà trường phổ thông Việt Nam sử dụng mô hình lớp 2b. Tuy nhiên để mở rộng mô hình của mình chúng tôi đã quyết định đưa vào phiên bản mới TKB 6.5 mô hình lớp học 2b.

4. Các lệnh mới liên quan đến lớp 2b

Các lệnh mới trong TKB 6.5 liên quan đến các lớp 2b bao gồm:
1. Lệnh nhập lớp 2b
2. Lệnh nhập phân phối tiết chuẩn cho lớp 2b
3. Lệnh nhập bảng PCGD cho các lớp 2b.

Các lệnh này có khuôn dạng hoàn toàn tương tự như các lệnh đối với lớp học bình thường.
4. Lệnh in TKB các lớp 2b
Lệnh in TKB lớp sẽ có thêm một TAB dùng để in các TKB các lớp 2b. Khi in TKB các lớp 2b sẽ được in ra cả sáng và chiều.
Màn hình lệnh in TKB các lớp 2b.


5. Lệnh 2b View


2b View là màn hình cho phép xem và điều chỉnh thời khóa biểu cho các lớp 2b. Màn hình này có nhiều tính năng giống và tương tự như các lệnh Main Loop hoặc Triple View đã có trong các phiên bản trước đây của TKB.
Để vào màn hình này cần thực hiện lệnh Khung nhìn/2b View hoặc nút trên thanh công cụ chính của phần mềm. Tất nhiên lệnh sẽ không thể thực hiện được nếu chưa nhập lớp 2b trong phần mềm.

6. Lệnh Xem và In thông tin phòng học truyền thống


Lệnh Thông tin phòng học truyền thống được thực hiện từ thực đơn Công cụ là lệnh mới có chức năng chính là Xem thông tin TKB của các phòng học truyền thống theo đúng nghĩa.

- Danh sách các phòng học truyền thống: đó chính là danh sách các lớp học truyền thống (không là đặc biệt) trong DS các lớp sáng/chiều của nhà trường.
- Thông tin các tiết học trong phòng học truyền thống sẽ có 3 loại sau:
+ Tiết học bình thường: lớp học trong phòng học truyền thống chuẩn.
+ Tiết trống: lớp học nghỉ hoặc đang học trong phòng học bộ môn hoặc đa năng.
+ Tiết học đặc biệt: lớp khác được phân công học trong phòng học này. Sự phân công này được thực hiện bởi lệnh Phân bổ phòng học tự động RAD.
- Có 2 chức năng in TKB phòng truyền thống:
+ In TKB từng phòng.
+ In TKB tất cả các phòng học truyền thống.

7. Một số thông tin lựa chọn hệ thống mới của phần mềm


Trong lệnh Lệnh chính ---> Các lựa chọn có bổ sung một số thông tin lựa chọn mới như sau:
- TAB Xếp TKB

- Bổ sung một TAB mới: đánh giá tinh chỉnh TKB.

8. Các nâng cấp khác


Các nâng cấp khác của phiên bản mới TKB 6.5 bao gồm:
- Bổ sung tham số cho phép cài đặt lựa chọn có phá vỡ các cặp tiết xếp liền trong quá trình tinh chỉnh dữ liệu hay không. Tham số này được áp dụng cho tất cả các lệnh tinh chỉnh dữ liệu và cả lệnh xếp hết SF.
- Lệnh xếp toàn bộ SF có một nâng cấp quan trọng cho phép phân tích mạnh hơn khả năng xếp hết của thời khóa biểu.
- Lệnh nhập DS giáo viên: chức năng sắp xếp lại danh sách giáo viên có một nâng cấp nhỏ, cho phép chọn 1 trong 3 kiểu sắp xếp lại: theo mã giáo viên, theo họ tên giáo viên và theo nhóm, tổ chuyên môn.
- Bổ sung lệnh chuyển dữ liệu sang dạng NET file. Dữ liệu dạng Net file là dữ liệu văn bản với cấu trúc mở cho phép các nhà trường có thể khai thác thêm dữ liệu thời khóa biểu của trường mình.
- Các lệnh chuyển dữ liệu sang Excel và HTML đều đã bổ sung phần kết chuyển cho các lớp 2b.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=957

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn