Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công ty School@net phát hành chính thức phiên bản mới: Phần mềm quản lý học tập trường Tiểu học - SPVR 5.0
10/12/2007

SPVR - School Primary Viewer là phiên bản phần mềm Quản lý Học tập dành riêng cho trường Tiểu học được công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành lần đầu tiên vào năm 2003. Từ đó đến nay đã trải qua nhiều thay đổi từ phía Bộ chủ quản từ chương trình sách giáo khoa đến các qui định thay đổi về cách tính điểm và quản lý nhà trường Tiểu học.

Phiên bản mới SPVR 5.0 phát hành lần này đã hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình quản lý nhà trường Tiểu học theo quyết định 30 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. SPVR là phần mềm được thiết kế dựa trên mô hình phần mềm.

A. Các tính năng chính

Các chức năng chính của phần mềm SPVR 5.0 có các tính năng chính nổi bật sau đây:

- Quản lý việc học tập của học sinh trong trường Tiểu học từ lúc nhập trường cho đến khi ra trường.

- Sau khi nhập các thông số chính theo rõi quá trình học tập của học sinh như điểm số, các nhận xét điểm, các nhận xét hạnh kiểm, điểm danh, phần mềm sẽ tự động tiến hành các tính toán học lực môn, hạnh kiểm và xét danh hiệu thi đua cho từng học sinh trong nhà trường.

- Toàn bộ các báo cáo kết quả học tập theo từng nửa học kỳ và cuối học kỳ, năm học đều được phần mềm kết xuất một cách tự động ra máy in hoặc ra File.

- Phần mềm cho phéo in SỔ ĐIỂM LỚP theo đúng mẫu sổ điểm mới do Bộ Giáo dục & đào tạo qui định.

- Phần mềm cho phép in toàn bộ HỌC BẠ của học sinh theo đúng mẫu HỌC BẠ mới cho học sinh Tiểu học do Bộ Giáo dục & đào tạo qui định.

- Sau khi kết thúc năm học phần mềm sẽ tự động tiến hành kết xuất danh sách học sinh cho năm học tiếp theo.

- Việc in giấy khen và thẻ học sinh có thể được tiến hành tự động từ máy tính ra một mẫu, phôi giấy theo mẫu mà giáo viên có thể thiết kế ngay trên máy tính vừa đảm bảo tính chính xác vừa tiết kiệm được thời gian.

- Kết quả học tập của học sinh đầu, giữa và cuối năm có thể được kết xuất nhanh ra các báo cáo cho phần mềm EMIS của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Phần mềm được thiết kế mở cho phép các nhà trường có thể thay đổi, thêm bớt các nhận xét điểm và nhận xét hạnh kiểm, cách đánh giá các mức A+ và A cho các môn học nhận xét điểm.

- Điểm Học lực Môn học có thể được tùy biến chọn một trong 2 cách làm tròn: theo đơn vị và theo 0.5.

- Phần mềm được thiết kế nhỏ gọn, cài đặt đơn giản, giao diện hoàn toàn tiếng Việt.

B. Đóng gói và hỗ trợ phần mềm

Mỗi nhà trường nếu đăng ký mua phần mềm sẽ được phát một Mã Sử Dụng duy nhất trong phạm vi nhà trường. Phần mềm được đóng gói trong 01 CD, mỗi nhà trường sẽ được phát 01 sách hướng dẫn sử dụng chi tiết của phần mềm SPVR 5.0.C. Giá thành phần mềm

Giá thành của 01 phiên bản SPVR 5.0 cho một nhà trường là 5.000.000 đồng / trường.

Các trường đã và đang sử dụng phiên bản SPVR từ 4.0 trở về trước sẽ được ưu đãi nâng cấp lên phiên bản SPVR 5.0 chỉ với 350.000 đồng / nhà trường.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=SVR&file=article&sid=1654

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn