Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Cập nhật bản SEM 2.0 mới nhât ngày 20/12/2007
19/12/2007

Ngày 20/12/2007, công ty School@net đã phát hành bản nâng cấp mới nhất của phần mềm Quản lý Thi - SEM 2.0 để các nhà trường có thể tải về dùng. Bản mới nhất đã chỉnh sửa một số lỗi như "Lỗi trong khi lấy thông tin hệ thống bài thi" và một số lỗi nhỏ khác.

Sau khi tải về, các trường chỉ việc copy đè tệp SEM.EXE mới vào vị trí của tệp này trong thư mục chính của phần mềm School Viewer 5.0.

Tải bản nâng cấp SEM 2.0 mới nhất ngày 20-12-2007 tại đây.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=SVR&file=article&sid=1683

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn