Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải bản nâng cấp phần mềm School Primary Viewer 5.0
10/01/2008

Công ty School@net đã phát hành bản nâng cấp mới nhất của phần mềm SPVR 5.0 để các nhà trường có thể tải về dùng ngay trước thềm năm học mới này. Bản mới nhất đã chỉnh sửa một số lỗi như tính điểm và làm tròn không đúng trung bình môn cho môn Tiếng Việt và một số lỗi nhỏ khác do các nhà trường phát hiện trong khi sử dụng.


Mô tả lỗi:

- Sau khi thiết lập hệ thống:

- Vào menu “công cụ” chọn tính “toán điểm tổng hợp”

Sau khi tính toán xong, kiểm tra lại trong phần nhập điểm:

Với mẫu điểm như sau thì em của môn Tiếng Việt thì em đó chỉ đạt 5.5, nhưng khi tính toán, kết quả lại ra là 6, như vậy phần mềm lại tự động làm tròn lên 0.5.

Tuy nhiên khi click đúp chuột vào từng dòng tại ô điểm HLM KI thì kết quả vẫn ra đúng:

Như vậy bản patch này sẽ vá lỗi không tính trung bình môn cho môn Tiếng Việt không đúng theo thiết lập hệ thống.

Tải bản nâng cấp phần mềm School Primary Viewer 5.0URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=SVR&file=article&sid=1726

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn