Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công việc cuối năm: Xét duyệt học sinh thi lại
18/08/2008

Bài viết này mô tả công việc đầu tiên nằm trong các công việc cuối năm học, đó là việc xét duyệt thi lại của học sinh và nhập điểm thi lại choi học sinh trong nhà trường.


Quy định tiêu chuẩn thi lại

Việc kiểm tra hoặc thiết lập tiêu chuẩn thi lại của toàn trường theo từng môn là rất quan trọng trước khi thực hiện xét duyệt, các thông tin này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét duyệt cho các em học sinh.

Mặc định SVR sẽ lấy các tham số tiêu chuẩn xét thi lại trong phần hệ thống:

Hệ thống / Lựa chọn hệ thống…

Để SVR lấy tiêu chuẩn xét cho từng môn học, chúng ta phải thiết lập lại tham số hệ thống “kiểu xét thi lại” là “riêng biệt từng môn học”:

Thực hiện: Công cụ / Công việc cuối năm / Thi lại / Quy đinh tiêu chuẩn thi lại: (xem thêm hình dưới).

Một hộp thoại xuất hiện cho phép thiết lập tiêu chuẩn thi lại cho từng môn học. Các tiêu chuẩn này được áp dụng cho toàn trường.

Các thông tin về tham số đã được chú thích rất rõ trong hộp thoại này. Nếu muốn thiết lập các môn khác có cùng tiêu chuẩn với môn học đang thiết lập, chúng ta nhấp chọn nút để chọn nhiều môn khác có cũng cách thiết lập tham số như môn hiện tại. Khi đó một hộp thoại chọn môn xuất hiện, nhấp chọn vào các ô tích (checkbox) để chọn các môn muốn thiết lập sau đó chọn đồng ý. Sau khi chọn đồng ý, thông tin tiêu chuẩn thi lại của các môn chưa được cập nhật ngay, chúng ta phải nhấp nút cập nhật trên hộp thoại tiêu chuẩn thi lại của học sinh thì thông tin mới chính thức được ghi lại. (xem hình dưới).

Xét duyệt học sinh thi lại

Công việc này được SVR tự động thực hiện dựa trên tiêu chuẩn thi lại đã được thiết lập ở trên.

Thực hiện: Công cụ / Công việc cuối năm / Thi lại / Danh sách học sinh thi lại. (xem thêm hình)

Màn hình thể hiện danh sách học sinh thi lại, danh sách các môn và điểm của từng môn xuất hiện.

Tại màn hình này, chúng ta có thể thiết lập lại tiêu chuẩn thi lại một lần nữa trước khi tiến hành xét duyệt bằng cách nhấp chọn nút để xuất hiện màn hình thiết lập tiêu chuẩn thi lại, sau khi thiết lập lại tiêu chuẩn xét thi lại, chúng ta nhấp chọn nút để SVR tự động xét duyệt danh sách học sinh thi lại (rèn luyện hè) theo tiêu chuẩn mới; Chúng ta cũng có thể thiết lập bằng tay để cho phép học sinh đăng ký thi lại hoặc hủy bỏ không cho phép học sinh thi lại bằng cách nhấp chọn hoặc hủy chọn vào các ô tích (checkbox) để xác định việc này, nếu đang tích (checked) thì học sinh đó được xác định là thi lại môn học tương ứng, người lại thì không. (xem thêm hình dưới)

Mặc định trên màn hình thể hiện thông tin các học sinh sẽ phải thi lại các môn điểm số trong toàn trường, chúng ta có thể chọn theo khối bằng cách nhấp chọn hộp chọn hoặc muốn thể hiện danh sách học sinh phải rèn luyện hạnh kiểm trong hè chúng ta nhấp chọn

Danh sách học sinh lên lớp thẳng

Sau khi xét duyệt học sinh thi lại, chúng ta đã có thể có ngay danh sách học sinh lên lớp thẳng.

Thực hiện: Công cụ / Công việc cuối năm / Thi lại / Danh sách học sinh lên lớp thằng.

Xuất hiện hộp thoại chọn giới hạn thống kê danh sách học sinh lên lớp thẳng, mặc định SVR để chọn danh sách toàn trường, chúng ta có thể nhấp chọn để chọn khối lớp cần thống kê hoặc chọn để chọn thống kê theo lớp:

Màn hình lựa chọn giới hạn thống kê danh sách học sinh lên lớp thẳng.

SVR tự động thống kê danh sách học sinh lên lớp thẳng cho chúng ta, tại đây chúng ta có thể in hoặc xuất dữ liệu này ra tệp có định dạng rtf để sửa đổi bằng MS word theo yêu cầu.


Các nút công cụ của màn hình thống kê danh sách học sinh lên lớp thẳng.

Danh sách học sinh phải rèn luyện hạnh kiểm

Tương tự như thống kê danh sách học sinh lên lớp thẳng, chức năng này nhằm thống kê cho chúng ta danh sách các học sinh phải rèn luyện hạnh kiểm trong hè. Chức năng này chỉ có thể hoạt động khi có học sinh rèn luyện hạnh kiểm trong hè và thực hiện sau khi chúng ta đã xét duyệt danh sách học sinh thi lại, rèn luyện hạnh kiểm.

Nhập điểm thi lại của học sinh

Công việc cuối cùng sau khi đã xác định học sinh nào lên lớp thẳng, học sinh nào phải thi lại, học sinh nào đã lưu ban là việc nhập điểm học sinh thi lại.

Thực hiện:

Công cụ --> Công việc cuối năm --> Thi lại --> Nhập điểm thi lại.

Việc nhập điểm thi lại được tiến hành theo từng môn học. Màn hình nhập điểm thi lại có dạng như hình dưới đây.

Chọn Môn học và Khối lớp tại vị trí Môn và Khối phía trên màn hình. Trên lưới sẽ xuất hiện danh sách học sinh thi lại môn học này. Nhập điểm thi lại vào cột Điểm thi lại là cột phải cùng của lưới điểm.

Nháy nút Ghi điểm thi lại để cập nhật điểm đã nhập.

Nháy nút Cập nhật TBMônđể cập nhật điểm thi lại này thay thế cho điểm TB môn học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để in danh sách học sinh thi lại trên lưới nháy nút trên thanh công cụ.

Nhấn nút trên thanh công cụ để kết thúc việc nhập điểm thi lại.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=SVR&file=article&sid=2415

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn