Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải tài liệu School Viewer 5.0
29/11/2006

Các nhà trường có thể tải tài liệu: School Viewer 5.0 – các phát triển mới tại đây để hiểu rõ các phát triển mới và nâng cấp chính của phần mềm này.

Tải tài liệu School Viewer 5.0 – các phát triển mới (PDF – 800K).
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=SVR&file=article&sid=620

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn