Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến iTester 2.0
09/10/2007

Đối tượng chính của phần mềm iTester 2.0 là học sinh sử dụng phần mềm này để tiến hành kiểm tra trực tuyến trên máy tính theo đề kiểm tra trắc nghiệm đã được khởi tạo bởi các phần mềm iQB Cat hoặc iQB Leo. Công việc tiến hành kiểm tra có thể được tiến hành ở nhà trường cũng như ở nhà, trên các máy PC đơn lẻ hay trên hệ thống mạng LAN kết nối nhiều máy tính.


Tải phần mềm hỗ trợ kiểm tra trực tuyến iTester 2.0
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=1354

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn