Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Ứng dụng phần mềm iQB tại Phòng GD&ĐT Thanh Trì
14/04/2008

Từ ngày 9/4 đến ngày 11/4 tại trường THCS Tứ Hiệp, công ty School@net đã triển khai tập huấn phần mềm Ngân hàng đề thông minh cho 16 trường THCS theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT Thanh Trì (PGD). Với chủ trương cấp thiết ứng dụng tin học trong quản lý và giảng dạy tại các nhà trường, PGD đã trang bị cho mỗi trường một bộ phần mềm iQB phục vụ cho công tác xây dựng ngân hàng dữ liệu câu hỏi và tạo đề kiểm tra đa năng.


Đồng thời, dựa trên thực tế về kỹ năng tin học của các giáo viên mà PGD đã có những phương án triển khai hợp lý. Đây cũng là một phương án có thể lấy làm tham khảo cho các đơn vị khác khi triển khai.

Mục đích chính là giúp giáo viên sớm sử dụng được phần mềm, có được ngay những sản phẩm từ phần mềm. PGD định hướng dùng phần mềm này trước hết là nhập trực tiếp các đề kiểm tra, dùng ngay cho những bài kiểm tra sắp tới. Mỗi lần như vậy, những câu hỏi này sẽ là “vốn” để dưa dần vào ngân hàng câu hỏi, trong khi giáo viên chưa thể nhập được một ngân hàng dữ liệu cần thiết cho việc tạo đề. Theo ý tưởng này, sau một năm học, mỗi ngân hàng dữ liệu sẽ có được khoảng 300 đến 500 câu hỏi. Tuy rằng cách làm này bước đầu chưa ứng dụng hết những tính năng của phần mềm song nó phù hợp với khả năng ứng dụng của các đơn vị.

Dưới sự chỉ đạo quyết tâm của PGD chúng tôi tin tưởng trong một tương lai rất gần, phần mềm iQB là công cụ mạnh của mỗi nhà trường, giúp giáo viên, nhà trường có được những ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra như ý.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=1962

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn