Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phát hành TKB Application System 7.0 DEMO
12/08/2008

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường công bố phát hành bản DEMO miễn phí của phần mềm TKB 7.0, phần mềm chính là một phát triển mới rất đặc biệt theo định hướng hỗ trợ chuyên sâu cho việc đánh giá và tối ưu dữ liệu thời khóa biểu giáo viên.


Bản TKB 7.0 DEMO có những tính năng gì đặc biệt, sau đây là liệt kê các tính năng chính của phần mềm này:

1. Mở rộng các thuộc tính giáo viên, hỗ trợ thêm ràng buộc giáo viên không dạy qua trưa và dạy 1 buổi trong ngày.

2. Mở rộng tính chất lớp học, hỗ trợ ràng buộc không xếp cặp tiết xếp liền qua giờ nghỉ giải lao chính của buổi học.

3. Bổ sung một loạt các tính năng mới hỗ trợ tốt hơn cho các lớp 2b như: màn hình 2bView hoàn toàn mới; lệnh tiện ích PCGD đã hỗ trợ hoàn toàn lớp 2b; Bổ sung chức năng xếp toàn bộ cho các lớp cả sáng, chiều; bổ sung lệnh phân bổ bảng PCGD 2b.

4. Bổ sung một thuật toán tinh chỉnh dữ liệu mới là DPR-1e. Với thuật toán này, người dùng có khả năng quan sát nhiều phương án tinh chỉnh dữ liệu và đặc biệt phần mềm cho phép duyệt tất cả các phương án để tìm ra một phương án tối ưu nhất có thể.

5. Bổ sung và hoàn thiện mới tính năng đánh giá thời khóa biểu giáo viên.

6. Chức năng các tiện ích PCGD đã hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình lớp 2b.

- Hạn chế duy nhất của bản DEMO lần này là chỉ cho phép mỗi dữ liệu được mở/ghi đúng 15 lần kể từ khi cài đặt lần đầu tiên. Với 15 lần ghi và mở không hạn chế và nếu có kinh nghiệm các giáo viên hoàn toàn có điều kiện dùng TKB 7.0 DEMO để xếp xong thời khóa biểu cho trường mình.

- Phần mềm TKB 7.0 DEMO được phát hành hoàn toàn miễn phí cho mọi đối tượng nhà trường và giáo viên.

- Bản TKB 7.0 DEMO có dung lượng 4,52 MB.

Phần mềm TKB 7.0 DEMO chỉ bao gồm 1 tệp SETUP duy nhất, sau khi tải về và cài đặt là có thể dùng được ngay.

Tải phần mềm TKB 7.0 DEMO Setup

Tải tài liệu User Guide chính thức của phần mềm TKB 7.0URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2393

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn