Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các chức năng tổng hợp dữ liệu khác của School Viewer
20/08/2008

Ngoài các chức năng tổng hợp và dữ liệu và báo cáo, thống kê dữ liệu chính, phần mềm School Viewer còn có rất nhiều tính năng tổng hợp dữ liệu, in ấn các mẫu biểu dữ liệu khác rất đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu của các nhà trường Việt Nam.


1. Danh sách khen thưởng học sinh

Thực hiện lệnh: Tổng hợp dữ liệu/Danh sách khen thưởng Học sinh.

 

Xác định phạm vi cần đưa ra danh sách khen thưởng như:Toàn trường, Khối lớp, Lớp.

+ Danh sách:

 

+ In giấy khen:

 

Phần in giấy khen học sinh hoàn toàn thay đổi được nội dung hiển thị cũng như vị trí hiển thị trên mẫu:

+ Khi muốn sửa dòng chữ nào trên mẫu chỉ cần kích chuột vào dòng chữ đó, sẽ thấy xuất hiện ngay con trỏ chuột nhấp nháy, khi đó ta có thể thay đổi dòng chữ theo ý muốn

+ Khi muốn di chuyển dòng chữ cho thích hợp ta kích và giữ chuột trái rồi kéo đến vị trí thích hợp.

+ Để xóa hoàn toàn hộp chữ không cần thiết: kích chuột vào hộp chữ cần xóa sau đó nhấn tổ hợp phím Ctr + Delete.

+ Để thêm văn bản nhấp vào nút Thêm văn bản, sẽ xuất hiện một hộp chữ rỗng trong màn hình in giấy khen, gõ nội dung muốn thêm vào rồi kích chuột trái kéo đến vị trí mà ta muốn thêm vào.

+ Để thêm chữ ký kích nút Chèn chữ ký. Ở đây muốn thêm chữ ký ta chỉ có thể sử dụng tệp tin ả nh có đuôi mở rộng(định dạng) là: *.bmp, *.jpg, *.gif, *.pics

+ Ngoài việc in giấy khen học sinh theo danh sách học sinh đã có sẵn trong CSDL chương trình còn cho phép in học sinh bất kỳ bằng cách nhấp chuột vào vào ô check tự chọn DS học sinh, sau đó kích chuột vào nút Chọn DS học sinh. Bảng sau xuất hiện:

 

Gõ DS học sinh tự nhập vào trong lưới sau đó kích nút chấp nhận, lập tức trongô DS học sinh sẽ thay thế bằng DS học sinh vừa nhập vào.

Sau khi điều chỉnh xong mẫu in giấy khen kích vào nút Ghi lại định dạng. Để lưu lại mặc định tất cả thao tác vừa thay đổi.

2. Danh sách chi tiết học sinh nghỉ

Chức năng in mẫu danh sách học sinh vắng mặt, sử dụng vào mục đích điểm danh học sinh, hoặc có thể in ra danh sách học sinh vắng mặt theo lớp và theo học kỳ.

Thực hiện lệnh: Tổng hợp dữ liệu/Danh sách chi tiết học sinh nghỉ học.

 

+ Chọn lớp cần in DS học sinh: tùy vào mục đích sử dụng chức năng này để in học sinh vắng mặt hay in mẫu điểm danh học sinh bằng cách kích chọn vào ô In mấu điểm danh hoặc In danh sách học sinh vắng.

+ Lựa chọn học kỳ: Chọn học kỳ bằng cách chọn vào một trong 2 lựa chọn trong khung chọn học kỳ.

+ Dãn dòng: Lựa chọn Dãn dòng giúp phần mềm căn chỉnh được chính xác số học sinh được in trên một trang.

Mẫu bảng điểm danh

Chức năng này in ra bảng DS học sinh dùng để điểm danh cho từng lớp học theo đúng mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Phần mềm sẽ in ra toàn bộ mẫu DS học sinh dùng để điểm danh trong 9 tháng của năm học từ tháng 9 đến tháng 5.

 

Danh sách học sinh vắng.

In bảng danh sách học sinh vắng mặt theo từng lớp của nhà trường.

 

Sau khi lựa chọn xong kich nút  hoặc nhấn tổ hợp phím Ctr + I để in xem trước kết quả danh sách học sinh. Kích nút hủy lệnh để hủy các lựa chọn trên.

3. Thống kê tình hình học và dạy

Chức năng thống kê tình hình học và dạy cho ta biết được số lượng học sinh bắt đầu học cho đến thời điểm chọn danh sách cần thống kê học sinh. Ngoài ra lựa chọn này cũng cho ta thấy tổng sĩ số trong một lớp một khối hoặc toàn trường.

Để thực hiện chức năng trên ta sử dụng lệnh: Tổng hợp dữ liệu/Thống kê tình hình học và dạy Xuất hiện màn hình lựa chọn sau:

 

Lựa chọn thống kê bằng cách kích vào học kỳ và đánh dấu vào tất cả khối lớp cần thống kế sau đó nhấn nút Đồng ý để xem kết quả thống kê. Như hình dưới:


4. Báo cáo tình hình chuyển đổi học sinh

Chức năng này cho phép theo dõi tình hình chuyển đổi học sinh từ lớp này sang lớp khác, hoặc thôi học

Để thực hiện ta sử dụng lệnh: Tổng hợp dữ liệu/Tình hình chuyển đổi học sinh.

Lựa chọn học kỳ cần thống kê sau đó kích nút Chấp nhận hoặc tổ hợp phím Ctr +C:

 

Sau khi bấm nút chấp nhận chương trình sẽ tìm ra tất cả học sinh đã bỏ học, chuyển trường hoặc chuyển sang lớp khác.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2420

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn