Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Báo cáo đặc biệt của School Viewer: chuyển dữ liệu ra phần mềm EMIS
20/08/2008

Đây là chức năng này rất đặc biệt giúp người quản lý có thể tổng hợp tất cả thông tin về trường học để báo cáo lên cấp trên: ban Giám hiệu nhà trường, Sở hoặc Bộ phê duyệt, việc thống kê dữ liệu ra EMIS giúp các nhà trường giảm rất nhiều về thời gian tổng hợp dự liệu chung.


Thống kê dữ liệu ra EMIS được chia làm ba phần: Dữ liệu đầu năm (tháng 9), Dữ liệu giữa năm (tháng 12) và Dữ liệu cuối năm (tháng 5).

Lệnh được thực hiện từ thực đơn:

Tổng hợp dữ liệu --> Thống kê dữ liệu cho EMIS --> ....

 

Dưới đây là một số màn hình thống kê dữ liệu.

1. Dữ liệu đầu năm học

Dữ liệu đầu năm học thống kê tất cả thông tin về nhà trường, thông tin Nhân sự, thông tin Lớp học, thông tin Học sinh và thông tin địa điểm của trường (đối với trường có nhiều cơ sở học).

Thực hiện chức năng trên sử dụng lệnh: Tổng hợp dữ liệu/Thống kê dữ liệu cho EMIS/Dữ liệu đầu năm, kết quả như hình dưới đây:

 

2. Dữ liệu giữa năm học

Với chức năng này sẽ thống kê thông tin về số lớp học, thông tin học sinh và đánh giá học sinh.

Để thống kê cho EMIS dữ liệu giữa năm học ta sử dụng lệnh:

Tổng hợp dữ liệu/Thống kê dữ liệu cho EMIS/Dữ liệu giữa năm

 

3. Dữ liệu cuối năm học

Chức năng này thống kê cho EMIS thông tin tổng hợp toàn trường, thông tin lớp bán công và đánh giá học sinh cuối năm.

Thực hiện lệnh: Tổng hợp dữ liệu/Thống kê dữ liệu cho EMIS/Dữ liệu cuối năm
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2421

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn