Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phần mềm School Viewer 5.5 DEMO phiên bản mới hỗ trợ Quyết định 51/2008 - bản dùng thử
13/01/2009

Phần mềm School Viewer 5.5 DEMO phiên bản mới hỗ trợ Quyết định 51/2008 - bản dùng thử được phát hành bổ sung nhằm hỗ trợ cho mô hình tính điểm mới cho các môn học xếp loại theo Quyết định 51/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Quyết định này, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ qui định một số môn học (ví dụ Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật) có thể được tính điểm theo xếp loại, theo 5 mức là Giỏi (G), Khá (K), Trung bình (T), Yếu (Y) và Kém (Kem).


Sau đây sẽ mô tả các thay đổi trong phần mềm School Viewer 5.5 để hỗ trợ cho việc khai báo, nhập và tính điểm trung bình cho các môn học xếp loại này.

1. Khai báo môn học Xếp loại

Các môn học nếu muốn chuyển sang Xếp loại cần được khai báo trong lệnh Phân công Môn - Lớp.

Trong màn hình lệnh sẽ xuất hiện cột Môn X.Loại cho phép đăng ký một môn học trong lớp trở thành môn Xếp loại.

2. Nhập điểm các môn học xếp loại

Màn hình nhập điểm các môn học xếp loại hoàn toàn tương tự các môn học tính điểm bình thường chỉ khác bởi hai yếu tố sau:

- Giá trị điểm hiện lên là các ký tự G, K, T, Y, Kem theo 5 mức xếp loại được qui định trong Quyết định 51.

- Người dùng sẽ dùng các phím nhanh G, K, T, Y. E để nhập các giá trị điểm xếp loại này.

3. Cách tính điểm TB môn xếp loại theo từng học kỳ

Việc tính điểm TB các môn xếp loại được tiến hành hoàn toàn tương tự như các môn học khác. Trong tất cả các chức năng nhập điểm, tính điểm TB, phần mềm sẽ tự nhận biết môn tính điểm và môn xếp loại để tự động tính toán.

Trong Quyết định 51/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo không ghi rõ cách tính điểm Trung bình Học kỳ và cả năm của các môn xếp loại do vậy sẽ dẫn đến thực tế là mỗi Sở Giáo dục đào tạo sẽ đề ra các qui định tính điểm riêng cho từng Tỉnh.

Với thực trạng trên, phần mềm School Viewer đưa ra giải pháp tính toán của mình như sau:

- Dựa trên các qui định riêng biệt của từng Sở Giáo dục & đào tạo, phần mềm sẽ xây dựng các thuật toán, hàm số tính toán riêng cho từng tỉnh, thành phố. Các Sở, Tỉnh, Thành phố chỉ cần gửi cho chúng tôi qui định chi tiết cách tính điểm TB môn xếp loại thì phần mềm sẽ lập tức đưa cách tính này vào phần mềm.

- Phần mềm sẽ thiết lập một phương án tính điểm TB môn xếp loại riêng của phần mềm, phương pháp tính này rất đơn giản là qui các giá trị xếp loại về số và tính TB điểm theo số. Cách tính này được gọi là "Hệ thốngSchoolViewer".

4. Cách tính TB cả năm của môn Xếp loại

Điểm TB cả năm của môn xếp loại được tính thông qua các điểmTB học kỳ của môn học này. Do tính hữu hạn của các giá trị nhận được nên phần mềmSchoolViewer 5.5 đã đưa ra một qui định tính rất đơn giản. Phần mềm sẽ đưa ra một bảng qui định rõ cách tính TB cả năm của môn học xếp loại dựa trên các giá trị cụ thể của TB học kỳ I và II. Người dùng có thể chỉnh, sửa trực tiếp bảng tính này.

Các bạn chỉ việc tải các tệp từ Website của công ty liên quan đến SVR 5.5 DEMO. Bạn sẽ có 12 tệp:

setup.exe

setup-1.bin

setup-2.bin

setup-3.bin

setup-4.bin

setup-5.bin

setup-6.bin

setup-7.bin

setup-8.bin

setup-9.bin

setup-10.bin

setup-11.bin

Bạn hãy chạy tệp Setup.exe từ thư mục này để cài đặt SVR 5.5 như bình thường. Việc cài đặt SVR 5.5 DEMO sẽ không có ảnh hưởng gì đến các bản SVR khác hiện có trong máy tính của bạn.

URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2875

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn