Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VIII
01/03/2009

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường là công ty chuyên sản xuất và thiết kế phần mềm giáo dục cho các nhà trường và học sinh Việt Nam. Trong số các phần mềm giáo dục đã được thiết kế tại công ty, nhóm phần mềm hỗ trợ học và dạy môn TOÁN cấp Tiểu học là các phần mềm được coi là đồ sộ nhất, được thiết kế công phu nhất và cũng là bộ phần mềm có lịch sử phát triển dài nhất.


Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần I

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần II

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần III

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần IV

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần V

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VI

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VII

11. Mô hình chức năng và vị trí các phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5, DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 và BÀI GIẢNG TOÁN

Toàn bộ hệ thống giải pháp phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY môn TOÁN bậc Tiểu học do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành bao gồm các sản phẩm sau đây:

1. Bộ phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5

Bộ phần mềm này định hướng tới người dùng là HỌC SINH dùng để ôn luyện, học tập, làm bài kiểm tra môn Toán tại lớp cũng như ở nhà. Học sinh có thể sử dụng phần mềm này để tự học hoặc dưới sự hướng dẫn của giáo viên hoặc cha mẹ học sinh. Bộ phần mềm này nên được cài đặt trong các phòng máy tính nhà trường hoặc tại gia đình học sinh.

Các chức năng chính của bộ phần mềm này bao gồm:

- Mỗi CD riêng biệt dành cho một khối lớp (ví dụ HỌC TOÁN 2 dành cho học sinh lớp 2).

- Phần mềm có hai chức năng chính: ÔN LUYỆN và KIỂM TRA. Học sinh cần đăng nhập vào phần mềm để tiến hành chức năng KIỂM TRA.

- Với tính năng ÔN LUYỆN, toàn bộ chương trình môn TOÁN bậc Tiểu học được phân loại thành các chủ đề kiến thức nhỏ. Học sinh (bất kỳ không cần đăng nhập) có thể vào chức năng này để chọn chủ đề kiến thức để làm bài tập hoặc ôn luyện theo từng dạng bài cụ thể.

Toàn bộ chương trình môn Toán bậc tiểu học đã được chia nhỏ thành 687 chủ đề kiến thức lõi theo từng lớp học như sau:

Lớp 1: 45 chủ đề kiến thức.

Lớp 2: 121 chủ đề kiến thức.

Lớp 3: 167 chủ đề kiến thức.

Lớp 4: 173 chủ đề kiến thức.

Lớp 5: 160 chủ đề kiến thức.

- Học sinh khi đăng nhập vào phần mềm với một tên duy nhất sẽ được tham gia thực hiện chức năng KIỂM TRA. Với tính năng này phần mềm sẽ đóng vai trò như một "gia sư" nhỏ theo rõi toàn bộ quá trình ôn luyện và học tập của học sinh này.

2. Bộ phần mềm DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5

Bộ phần mềm này định hướng người sử dụng là GIÁO VIÊN. Giáo viên sử dụng phần mềm này để tiến hành giảng dạy, hướng dẫn học sinh trực tiếp trên máy tính.

Các chức năng chính của bộ phần mềm này bao gồm:

- Mỗi CD riêng biệt dành cho một khối lớp (ví dụ DẠY TOÁN 2 dành cho giáo viên và học sinh lớp 2).

- Phần mềm có hai chức năng chính: Giảng dạy theo chủ đềGiảng dạy theo bài học.

- Với tính năng Giảng dạy theo chủ đề, GV sẽ tiến hành giảng dạy theo các chủ đề kiến thức lõi đã được phân loại chi tiết theo 3 mức của chương trình môn Toán Tiểu học. Việc phân loại chương trình theo phần mềm DẠY TOÁN được tiến hành sâu hơn so với phần mềm HỌC TOÁN.

- Với tính năng Giảng dạy theo bài học, phần mềm đã thiết kế sẵn toàn bộ 817 tiết học theo chương trình sách giáo khoa môn TOÁN từ lớp 1 đến 5. Mỗi tiết học tương ứng với một bài giảng toán với nội dung lưu trong tệp *.math.

3. Phần mềm BÀI GIẢNG TOÁN (Math Lesson)

Bài giảng TOÁN là phần mềm cuối cùng trong dãy các phần mềm được phát hành dành riêng cho Giáo viên giảng dạy môn TOÁN bậc Tiểu học.

Chức năng chính của phần mềm là khởi tạo và biên soạn các tệp bài giảng môn TOÁN bậc Tiểu học. Mỗi bài giảng là một tệp *.math. Mỗi bài giảng bao gồm một hoặc nhiều HOẠT ĐỘNG Học và Dạy của giáo viên trên lớp.

Các tệp bài giảng đi kèm phần mềm DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 đều tương thích với phần mềm Math Lesson và đều có thể được điều chỉnh bởi phần mềm này.

Một tính năng đặc biệt nữa của phần mềm là các bài giảng TOÁN này có sau khi khởi tạo có thể nhúng vào trang PowerPoint để trình chiếu.

Tóm lại toàn bộ giải pháp xây dựng phần mềm hỗ trợ học tập môn TOÁN bậc Tiểu học được thể hiện bằng các bộ phần mềm trên, vai trò và vị tric của chúng được mô tả trong sơ đồ dưới đây.


Các bài viết khác:

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần I

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần II

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần III

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần IV

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần V

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VI

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VII

Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học. Phần VIIIURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3031

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn