Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giải đố bài đố vui: Những que diêm
19/03/2009

Bạn nhìn xem, phép tính ở hình dưới từ cách sắp xếp các que diêm này là sai. Vậy chỉ với 7 que diêm này, bạn hãy sắp xếp chúng lại thành những biểu thức đúng theo các điều kiện bài toán sau đây:


1. Chuyển 1 que diêm sang vị trí mới để tạo thành phương trình đúng

2. Chuyển 3 que diêm đến vị trí mới để tạo thành một biểu thức đúng.

3. Chuyển 2 que diêm đến vị trí mới để tạo thành một biểu thức đúng.

Bạn có thể làm nhiều cách với mỗi biểu thức bạn tìm ra.

Giải:

1. Chuyển 1 que diêm sang vị trí mới để tạo thành phương trình đúng:

Bạn có thể chuyển như sau:

2. Chuyển 3 que diêm đến vị trí mới để tạo thành một biểu thức đúng.

Ta có hai cách chuyển như sau:

3. Chuyển 2 que diêm đến vị trí mới để tạo thành một biểu thức đúng.

Bạn hãy chuyển 2 que diêm như hình vẽ:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3067

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn