Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bản cập nhập phần mềm Quản lý thi - School Exam Manager 2.0 (SEM)
09/05/2009

SEM là một module nằm trong bộ phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường gồm có ba module chính SVR(quản lý điểm), SEM(quản lý thi) và STV(quản lý giảng dạy giáo viên ). Chức năng chính của SEM là quản lý và tổ chức các kỳ thi, dữ liệu của SEM và SVR được liên kết chặt chẽ với nhau, chương trình sẽ lấy danh sách học sinh từ SVR để lập danh sách, đánh số báo danh và phân phòng thi một cách tự động. Sau khi thi, phần mềm cho phép chuyển điểm thi tự động sang SVR để quản lý và phục vụ công tác tính điểm và báo cáo thống kê.


- Tình trạng lỗi của SEM:

Khi tiến hành thi và nhập điểm thi học kỳ cho Học kỳ 2, sau đó chuyển điểm thi Học kỳ 2 vào phần mềm SVR thì toàn bộ điểm thi Học kỳ 1 của Môn học, lớp đó trong SVR bị xoá hết.

Công ty School@net đã đưa ra bản cập nhật của phần mềm SEM để khắc phục cho lỗi trên:

- Điểm thi môn Toán-Học kỳ 2, sau khi đã chuyển từ SEM sang SVR.

- Điểm thi môn Toán-Học kỳ 1bị mất, sau khi chuyển điểm học kỳ 2 từ SEM sang SVR

- Cáchcập nhật bản SEM mới nhất:

Các nhà trường đang sử dụng bản School Viewer 5.0 và 5.5 tải file cập nhật SEM.ziptại đường http://www.schoolnet.vn/download/SEM/SEM.zip

- Giải nén file SEM.zip và copy file SEM.exe vào thư mục của phần mềm đã được cài đặt trên máy tính, thư mục mặc định có đường dẫn như sau:

Chú ý: (có thể là đường dẫn khác trong quá trình cài đặt đã thay đổi).

C:Program FilesSchool@netSchool Viewer 5.0

hoặc

C:Program FilesSchool@netSchool Viewer 5.5

Khi copy file SEM.exe vào vào thư mục của phần mềm sẽ có thông báo “Có thay thế file cũ hay không?” bạn chọn “Yes” để đồng ý cập nhật file mới:

 

Chú ý: Bản cập nhật này áp dụng cho cả hai phiên bản School Viewer 5.0 và School Viewer 5.5.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3156

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn