Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: chuẩn bị phát hành School Viewer 6.0
23/06/2009

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường xin trân trọng thông báo: Phiên bản mới của phần mềm Quản lý Học tập Nhà trường School Viewer 6.0 sẽ được phát hành chính thức vào ngày 2 tháng 7 năm 2009.


Phiên bản mới School Viewer 6.0 có một số chức năng mới sau đây:

1. Phiên bản mới đã hỗ trợ hoàn toàn mô hình mới của các nhà trường phổ thông với khái niệm môn xếp loại. Mô hình này mới được đưa vào các trường THCS và THPT từ năm học 2008-2009 bởi Quyết định 51/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phiên bản mới SVR 6.0 đã đưa vào thêm một module mới cho phép phần mềm School Viewer có thể tích hợp với một hệ thống thông tin, tin nhắn có nhiệm vụ thực hiện các thông tin - tin nhắn giữa giáo viên và phụ huynh học sinh của nhà trường.

Các nhà trường và giáo viên hãy theo rõi các thông tin trên Website này đề tìm hiểu thêm các thông tin mới về phần mềm School Viewer 6.0 và kế hoạch phát hành cụ thể.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3283

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn