Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iQB Leo 4.0
12/01/2010

iQB Leo 4.0 - phiên bản dành cho các nhà trường. Các nhà trường có thể là Tiểu học, THCS hoặc THPT, hoặc có thể cao đẳng, đại học. Đây là một giải pháp tổng thể cho việc lưu trữ và quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi (tự luận, trắc nghiệm) được dùng như các kho thông tin tham chiếu trong các Sở, Phòng, nhà trường và từng giáo viên. Sau đây là hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm này.


Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iQB Leo 4.0URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3705

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn