Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iTestMixer 4.0 - Phiên bản có chức năng xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra
12/01/2010

iTestMixer 4.0 - Phần mềm được thiết kế như một module độc lập dành cho các giáo viên thực hiện việc xáo trộn câu hỏi của một đề kiểm tra cho trước và tạo ra nhiều đề kiểm tra tương đương khác. Sau đây là hướng dẫn sử dụng chi tiết phần mềm này.


Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng iTestMixer 4.0 - Phiên bản có chức năng xáo trộn câu hỏi của đề kiểm traURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=3707

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn