Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Undo và Redo dữ liệu trong TKB 6.0
09/08/2006

TKB 6.0 là phiên bản mới nhất của Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu do Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net phát hành năm 2006. Một trong những tính năng rất mạnh của phần mềm TKB là khả năng thực hiện Undo Redo dữ liệu vô hạn lần khi chỉnh sửa và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu. Bài viết này sẽ trình bày kỹ hơn các khả năng Undo & Redo dữ liệu trong phần mềm TKB.


Undo và Redo là gì?

Undo và Redo nếu hiểu theo nghĩa đen của các từ tiếng Anh là:

UNDO: không thực hiện DO.

REDO: thực hiện lại DO.

Như vậy Undo là khôi phục lại trạng thái hệ thống của lệnh DO vừa thực hiện, Redo là thực hiện lại một lệnh DO đã được thực hiện trước đó.

Bây giờ chúng ta hãy định nghĩa lại một cách chính xác hai khái niệm (và thao tác) quan trọng này.


Một hệ thống được định nghĩa bởi một dãy các trạng thái. Các trạng thái được phân biệt nhau bởi một lệnh hệ thống đã được thực hiện. Ta gọi các lệnh hệ thống này là các lệnh (thao tác) dạng DO. Trong hình trên, dãy các trạng thái từ thời điểm xuất phát được ký hiệu bởi các ô tròn đánh số từ 1 đến 8. Trạng thái 8 là trạng thái hiện thời của hệ thống. Dãy các thao tác (lệnh) hệ thống được ký hiệu bằng các hình chữ nhật nằm ở phía trên. Như vậy trong ví dụ trên đã có 7 thao tác hệ thống được thực hiện để thu được trạng thái 8 hiện thời. Dãy 7 thao tác vừa thực hiện được gọi là dãy lệnh UNDO (Undo's Job List)

Undo là cách đưa hệ thống quay trở lại các trạng thái đã đi qua. Dãy các thao tác đã được thực hiện để quay trở lại trạng thái này gọi là dãy lệnh REDO (Redo's Job List).

Redo là thực hiện lại các thao tác (lệnh) hệ thống nằm trong dãy lệnh REDO này.

Trong ví dụ của hình vẽ trên, từ trạng thái 8, ta có thể UNDO 4 lần để quay lại trạng thái 4. Khi đó dãy lệnh REDO sẽ có 4 phần tử. Ta có thể REDO 2 bước để tiến lên trạng thái 6.

Như vậy:

- Chỉ được phép Undo các lệnh có trong dãy UNDO.

- Chỉ được phép Redo các lệnh có trong dãy REDO.

Đó chính là nguyên tắc của Undo và Redo.

TKB 6.0 hỗ trợ các Undo & Redo nào?

Phần mềm TKB 6.0 hỗ trợ cho toàn bộ các thao tác trên dữ liệu thời khóa biểu hiện thời. Các thao tác này bao gồm:

- Các lệnh xếp tay.

- Các lệnh xóa bao gồm xóa một ô, xóa một số ô hoặc xóa toàn bộ thời khóa biểu.

- Các lệnh xếp tự động (X), xếp tự động toàn bộ (SF) trên thời khóa biểu.

- Các lệnh xếp có điều kiện (CX) trên thời khóa biểu.

- Lệnh Push Out, giải phóng một ô thời khóa biểu.

- Các lệnh tinh chỉnh thời khóa biểu (CX, FPR, DPR, DR, AIO) trên thời khóa biểu.

- Các lệnh chuyển phòng trên TKB lớp hoặc giáo viên.

Dãy các thao tác (lệnh) của Undo và Redo trong TKB 6.0 là không giới hạn độ dài, chỉ phục thuộc vào bộ nhớ.

Các thao tác sau chưa hỗ trợ Undo, Redo và có tác dụng hủy toàn bộ dãy lệnh Undo và Redo:

- Các lệnh nhập và điều chỉnh các đối tượng chính của dữ liệu thời khóa biểu như DS lớp, giáo viên, môn học, giáo viên, phòng học.

- Các lệnh nhập thông tin thuộc tính cũng như phân công lớp học trong phòng bộ môn, đa năng.

- Lệnh nhập, điều chỉnh bảng PCGD.

- Các lệnh khôi phục các phương án thời khóa biểu (từ 1 đến 5).

- Các lệnh tiện ích bảng PCGD.

Thao tác thực hiện Undo & Redo trong TKB 6.0

Trong TKB 6.0, các nút lệnh có trên thanh công cụ chuẩn có nhiệm vụ thực hiện các lệnh Undo và Redo.

Để hiện dãy các lệnh Undo hoặc Redo nháy chuột tại nút nằm bên cạnh các nút Undo và Redo tương ứng. Dãy các lệnh Undo và Redo thể hiện có dạng sau:

Chú ý:

Có thể thực hiện một hoặc một nhóm lệnh Undo và Redo bằng cách chọn một hoặc nhiều dòng trong dãy Undo, Redo.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=378

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn