Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình FORM Điền chữ, âm vần luyện chính tả nhanh trong phần mềm Học và Dạy tiếng Việt 1
02/07/2010

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Chức năng Form:
Form này được thiết kế để tạo ra các bài luyện chính tả bằng cách điền chữ hoặc âm vần vào các vị trí còn thiếu của một câu hay một đoạn văn bản cho trước.
Các bộ chữ, âm vần cần điền được lấy từ bộ từ điển chính tả được cài đặt sẵn trong phần mềm.
Form này được dùng cho HS luyện tập trong các bài học Luyện chính tả trong chương trình Tiếng Việt cấp tiểu học.
Dữ liệu có thể được sinh tự động, được nhập trực tiếp từ bàn phím hoặc được chuyển vào Form từ ADF File.


Khuôn dạng Form:

Trên màn hình trong khung cửa sổ chính là một đoạn văn bản với một số vị trí trống. Cần điền vào các vị trí này một chữ, âm đầu hoặc âm vần tương ứng.

Bên cạnh bên phải là hai hoặc 3 âm vần hoặc từ tương ứng. Các chữ hoặc âm vần này cần được chọn để điền vào các vị trí trống trong đoạn văn bản trên.

Cách thực hiện bài luyện tập này như sau:

Cách 1: dùng chuột kéo thả một chữ, âm vần vào một vị trí trống và nhả chuột. Làm như vậy cho đến khi điền tất cả các vị trí trống.

Cách 2: nháy chuột chọn chữ, âm vần cần điền, sau đó nháy chuột vào vị trí trống để điền chữ hay âm vần này.

Muốn xem trợ giúp của phần mềm nháy nút Khi nháy nút này, phần mềm sẽ hiện tất cả câu hoàn chỉnh trong một vài giây.

Sau khi điền xong cho đoạn văn bản, nháy nút để kiểm tra bài làm đúng hay sai.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tập tiếp theo.

Nút để làm lại bài luyện tập hiện thời.

Nếu có hình ảnh kèm theo bài luyện tập này thì nháy chuột lên hình ảnh này sẽ phóng to hình trên màn hình.

Nhập dữ liệu trực tiếp cho Form:

Các thông tin sau có thể nhập trong cửa sổ nhập liệu của Form:

- Tại vị trí Nguồn dữ liệu chọn kiểu sinh bài luyện tập là Tự động sinh hoặc do Người dùng tự nhập.

- Tại vị trí Thông tin cần điền chọn kiểu ký tự cần điền là Phụ âm đầu, âm vần hoặc từ. Lựa chọn này chỉ có tác dụng với kiểu nguồn dữ liệu là Tự động sinh.

- Tại vị trí Kiểu sinh bài toán chọn cách phần mềm sinh các vị trí trống trong đoạn văn bản, có 3 lựa chọn là:

+ Sinh tại tất cả các vị trí: tất cả các từ chứa một trong các từ, âm vần đã chọn đều được sử dụng để tạo ra vị trí trống cho bài tập luyện.

+ Chỉ 1 vị trí: chỉ tạo ra đúng 1 vị trí trống cho bài luyện tập.

+ Một vài vị trí: phần mềm sẽ chọn ra khoảng 1/2 các vị trí tìm được để tạo ra vị trí trồng.

- Bộ dữ liệu có thể được tự động sinh hoặc có thể nhập từng phần tại các vị trí Từ thứ 1, Từ thứ 2, Từ thứ 3 Nhập đoạn văn. Có thể chọn cặp phụ âm, âm vần nếu nháy chọn tại vị trí Chọn cặp phụ âm, âm vần hoặc từ.

Đoạn văn bản có thể gõ nhập trực tiếp hoặc nháy nút để phần mềm tự động sinh đoạn văn bản. Nếu tự nhập thì nút Kiểm tra dùng để kiểm tra xem đoạn văn bản này có chứa các phụ âm, âm vần đã chọn hay không.

Nếu đã chọn Người dùng tự nhập thì cần tên tệp ADF tại vị trí Chuyển nhập dữ liệu từ tệp và nháy nút để nhập trực tiếp dữ liệu trong màn hình có dạng sau:

Được phép nhập một hay nhiều bộ dữ liệu trong màn hình này. Để bổ xung thêm một bộ dữ liệu nháy vào nút muốn xóa đi một bộ dữ liệu (sau cùng), nháy nút Nháy các nút -> và <- để chuyển sang bộ dữ liệu tương ứng để nhập.

Với mỗi bộ dữ liệu cần nhập các thông số sau:

- Kiểu thông tin cần điền vào các vị trí trồng: Phụ âm đầu, âm vần hay từ đơn.

- Bộ (2, 3) phụ âm / âm vần / từ đơn cần điền.

- Tệp hình ảnh kèm theo nếu có.

- Đoạn văn bản chính.

Nút Kiểm tra dùng để kiểm tra xem đoạn văn bản này có chứa bộ dữ liệu cần điền hay không.

Nháy nút khi đã hoàn thành nhập dữ liệu.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=4112

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn