Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình bài toán Thời khóa biểu Đại học, Cao đẳng và Trung học Chuyên nghiệp
26/09/2006

Bài viết giới thiệu tóm tắt mô hình của bài toán xếp thời khóa biểu cho các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp. Bài viết sẽ phân tích mô hình, tính năng và khả năng thiết kế mô hình phần mềm cho bài toán này trong môi trường các nhà trường của Việt Nam.


Hiện tại công ty School@net đang chuẩn bị phát hành phần mềm TKBU phiên bản 2.0. Bài viết này với mục đích giới thiệu rộng rãi các ý tưởng, mô hình dữ liệu và thiết kế của phần mềm. Chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các nhà trường cũng như các bạn đồng nghiệp. Bài toán và phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu cho các trường đại học là một bài toán khó nhưng có khả năng ứng dụng rất cao trên thực tế và rất cần một cộng đồng các chuyên gia, công ty cùng phát triển. Bài viết này là mở đầu cho phong trào cộng đồng hóa các ý tưởng và liên kết của phần mềm TKBU.

Nội dung chính:

1. Về bài toán xếp Thời khóa biểu nhà trường.

2. Mô hình Chương trình đào tạo.

3. Mô hình bài toán xếp Thời khóa biểu.

4. Các giải pháp và định hướng của phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu đại học.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=454

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn