Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

iQB - 20 câu hỏi và trả lời
09/10/2006

Câu hỏi
1. Các tệp iqb có ý nghĩa gì ?
2. Mỗi phần mềm iQB Leo khi cài đặt lên máy tính có thể làm việc với một hay nhiều CSDL ngân hàng câu hỏi ?
3. Định dạng dữ liệu của các tệp iqb là gì ?


4. Mỗi tệp iqb có thể chứa được bao nhiêu câu hỏi ?

5. Một CSDL do một người tạo ra có thể sao chép sang các máy tính khác để sử dụng được không?

6. Phần mềm iQB Leo có cho phép nhập dữ liệu câu hỏi trên mạng LAN được hay không hoặc có cho phép nhập dữ liệu từ các máy tính đơn lẻ sau đó chuyển nhập lại trên một CSDL được hay không?

7. Phần mềm có cho phép sao chép hoặc chuyển nhập dữ liệu câu hỏi từ CSDL này sang một CSDL khác được hay không ?

8. Tệp iqt có ý nghĩa gì ?

9. Tệp đề kiểm tra TEST có thể chứa bao nhiêu câu hỏi?

10. Các đề kiểm tra TEST sau khi khởi tạo xong có thể được sử dụng độc lập với CSDL của mình hay không? Các tệp đề kiểm tra này có thể sao chép cho người khác dùng được hay không?

11. Các đề kiểm tra sau khi đã khởi tạo thì có thể thay đổi các câu hỏi và nội dung câu hỏi được hay không?

12. Phần mềm có chức năng xáo trộn các câu hỏi trong một đề kiểm tra được hay không?

13. Phần mềm có chức năng tổ chức được một lớp học và kiểm tra trực tuyến trên mạng theo một đề đã tạo trước được hay không?

14. Điểm chấm bài trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính có thể sau đó tự động chuyển sang phần mềm quản lý điểm học sinh School Viewer được hay không?

15. Khi nhập thông tin nội dung các câu hỏi, phần mềm có hỗ trợ hay không việc nhập công thức toán học hoặc chèn ảnh vào nội dung các câu hỏi này?

16. Phần mềm iQB có hỗ trợ nhập dữ liệu tiếng Việt Unicode hay không?

17. Phần mềm iQB Leo được thiết kế dành cho các nhà trường. Những cá nhân độc lập như giáo viên có thể sử dụng phần mềm nào ?

18. Khi một nhà trường mua quyền sử dụng phần mềm iQB Leo thì quyền sử dụng của nhà trường đối với phần mềm này như thế nào?

19. Giá bán một phiên bản iQB Leo 1.0 là bao nhiêu ?

20. Các nhà trường đã mua phần mềm có được hưởng giá ưu đãi khi nâng cấp phần mềm hay không?

Trả lời các câu hỏi

1. Các tệp iqb có ý nghĩa gì ?

Mỗi tệp iqb chính là một CSDL ngân hàng câu hỏi. Phần mềm iQB Leo có chức năng chính là khởi tạo các tệp CSDL này và cho phép nhập thông tin câu hỏi và các thông tin khác cho tệp này. Mỗi tệp CSDL, tệp iqb sẽ là một NGÂN HÀNG câu hỏi hoàn chỉnh, nhằm mục đích tạo ra các đề kiểm tra định hướng cho một môn học hoặc một phạm vi môn học và hướng tới một đối tượng học sinh nào đó.

2. Mỗi phần mềm iQB Leo khi cài đặt lên máy tính có thể làm việc với một hay nhiều CSDL ngân hàng câu hỏi ?

Mỗi phần mềm iQB khi cài đặt trên máy tính có thể làm việc với nhiều CSDL khác nhau, có thể khởi tạo không hạn chế các CSDL câu hỏi. Tại một thời điểm, phần mềm chỉ làm việc với đúng 01 CSDL câu hỏi (sau khi thực hiện lệnh mở CSDL này).

3. Định dạng dữ liệu của các tệp iqb là gì ?

Các tệp iqb được khởi tạo bởi iQB Leo 1.0 đều có định dạng Access 2000 là hệ CSDL khá phổ dung tại Việt Nam.

4. Mỗi tệp iqb có thể chứa được bao nhiêu câu hỏi ?

Số lượng câu hỏi trong mỗi CSDL là không hạn chế, Tổng dung lượng cho phép của một CSDL là 2GB.

5. Một CSDL do một người tạo ra có thể sao chép sang các máy tính khác để sử dụng được không?

Hoàn toàn có thể sao chép các tệp CSDL từ máy này sang máy khác. Khi mở một CSDL mới chỉ cần biết mật khẩu quản trị là có thể làm chủ được CSDL này và tiến hành toàn bộ các lệnh có liên quan đến việc nhập dữ liệu và khởi tạo câu hỏi.

6. Phần mềm iQB Leo có cho phép nhập dữ liệu câu hỏi trên mạng LAN được hay không hoặc có cho phép nhập dữ liệu từ các máy tính đơn lẻ sau đó chuyển nhập lại trên một CSDL được hay không?

Việc nhập dữ liệu phân tán hoặc trên mạng LAN trong iQB Leo được tiến hành như sau:

- Nếu nhà trường có mạng LAN thì phần mềm cho phép khoảng 5 người cùng một lúc truy nhập vào CSDL và nhập câu hỏi.

- Việc nhập câu hỏi có thể tiến hành nhập phân tán như sau: sau khi đã nhập xong thông tin ma trận kiến thức và kỹ năng, dùng phần mềm thực hiện lệnh Export Database để tạo ra các bản khác nhau của CSDL gốc; dùng chính phần mềm để tiến hành nhập dữ liệu câu hỏi cho các CSDL phân tán này trên các máy tính khác nhau; sau đó dùng lệnh Import Database để chuyển nhập các câu hỏi này vào CSDL gốc.

7. Phần mềm có cho phép sao chép hoặc chuyển nhập dữ liệu câu hỏi từ CSDL này sang một CSDL khác được hay không ?

Việc chuyển nhập câu hỏi từ CSDL này sang một CSDL khác chỉ được tiến hành nếu hai CSDL này cùng mã CSDL, nghĩa là chúng phải cùng được sinh ra từ một CSDL gốc bằng các lệnh Export Database hoặc lệnh Sao lưu dữ liệu của phần mềm. Như vậy nói chung phần mềm không cho phép sao chép các câu hỏi bất kỳ từ CSDL này sang CSDL khác và ngược lại ngoại trừ trường hợp đã nói ở trên.

8. Tệp iqt có ý nghĩa gì ?

Tệp iqt chính là các đề kiểm tra (TEST). Mỗi Test tương ứng với một tệp iqt trên đĩa cứng. Các tệp này có thể sao chép từ máy này sang máy khác và sử dụng trong phần mềm iQB Leo cũng như trong iTester.

9. Tệp đề kiểm tra TEST có thể chứa bao nhiêu câu hỏi?

Số lượng câu hỏi được sinh ra trong một Test là không hạn chế.

10. Các đề kiểm tra TEST sau khi khởi tạo xong có thể được sử dụng độc lập với CSDL của mình hay không? Các tệp đề kiểm tra này có thể sao chép cho người khác dùng được hay không?

Tất nhiên là được và đó chính là mục đích thiết kế của phần mềm.

11. Các đề kiểm tra sau khi đã khởi tạo thì có thể thay đổi các câu hỏi và nội dung câu hỏi được hay không?

Sau khi đã tạo xong một Test thì không thể thay đổi được nội dung các câu hỏi của nó nữa. Chỉ có thể thay đổi được các thông tin sau đây:

- Mật khẩu Test.

- Các thông tin bổ sung như tên trường, tên giáo viên, tiêu đề trên, dưới.

- Xáo trộn thứ tự các câu hỏi.

12. Phần mềm có chức năng xáo trộn các câu hỏi trong một đề kiểm tra được hay không?

Hoàn toàn có thể. Xáo trộn câu hỏi là một chức năng khá mạnh của phần mềm iQB. Phần mềm có khả năng xáo trộn thứ tự các câu hỏi và thứ tự các đáp án trong một câu hỏi và có thể tạo ra nhiều Test khác từ một Test ban đầu. Chú ý rằng không thể xáo trộn đáp án câu hỏi nếu câu hỏi này thuộc dạng lưu nội dung cùng đáp án.

13. Phần mềm có chức năng tổ chức được một lớp học và kiểm tra trực tuyến trên mạng theo một đề đã tạo trước được hay không?

Hoàn toàn có thể được. Giáo viên sẽ tạo ra cho mỗi học sinh một đề Test (sinh ra từ một đề gốc), sau đó sao chép cho mỗi HS một đề đề các em có thể tiến hành kiểm tra. Đề bảo vệ an toàn cần đặt mật khẩu cho các đề này. Đến giờ làm bài, giáo viên cấp mật khẩu đề HS mở Test và bắt đầu làm bài.

14. Điểm chấm bài trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính có thể sau đó tự động chuyển sang phần mềm quản lý điểm học sinh School Viewer được hay không? Hiện tại phiên bản iQB Leo 1.0 chưa hỗ trợ chức năng này.

15. Khi nhập thông tin nội dung các câu hỏi, phần mềm có hỗ trợ hay không việc nhập công thức toán học hoặc chèn ảnh vào nội dung các câu hỏi này?

Hoàn toàn hỗ trợ việc nhập công thức toán học và chèn ảnh vào nội dung của từng câu hỏi.

16. Phần mềm iQB có hỗ trợ nhập dữ liệu tiếng Việt Unicode hay không?

Cần chú ý đển các điều sau khi nhập dữ liệu tiếng Việt của phần mềm:

- Nội dung các câu hỏi dưới dạng RTF thì có thể nhập tiếng Việt với bất kỳ font chữ nào kể cả Unicode.

- Các tham số text còn lại của CSDL và câu hỏi thì phải nhập bằng font 8-bit tiếng Việt được cho bởi Font hệ thống thể hiện của phần mềm.

17. Phần mềm iQB Leo được thiết kế dành cho các nhà trường. Những cá nhân độc lập như giáo viên có thể sử dụng phần mềm nào ?

Trước mắt, phiên bản iQB Leo được thiết kế với đối tượng mua là các nhà trường (từ Tiểu học, THCS đến THPT). Trong tương lai chúng tôi sẽ phát hành các phiên bản iQB dành riêng cho người dùng đầu cuối và giáo viên. Trước mắt, các giáo viên hãy dùng phần mềm mà nhà trường đã mua.

18. Khi một nhà trường mua quyền sử dụng phần mềm iQB Leo thì quyền sử dụng của nhà trường đối với phần mềm này như thế nào?

Khi mua bản quyền sử dụng phần mềm, công ty sẽ cung cấp cho nhà trường một Mã đăng ký sử dụng. Với mã đăng ký này nhà trường sẽ đượ cài đặt tối đa là 10 máy trong nhà trường (có thể ở nhà). Với từng trường hợp cụ thể, hợp đồng cung cấp phần mềm của công ty cho nhà trường sẽ chỉ rõ thêm về thông tin này. Nhà trường không được phép cài quá số máy đã qui định trong hợp đồng đã ký với công ty.

19. Giá bán một phiên bản iQB Leo 1.0 là bao nhiêu ?

Giá bán cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan đến các yêu cầu cụ thể của nhà trường. Giá khởi điểm cho một phiên bản iQB Leo 1.0 sẽ khoảng 2000000 đồng/nhà trường (hai triệu đồng).

20. Các nhà trường đã mua phần mềm có được hưởng giá ưu đãi khi nâng cấp phần mềm hay không?

Khi nâng cấp, các nhà trường sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi từ phía công ty như giá cá, chế độ bảo hành, bảo trì.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=486

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn